Sự biến đổi cơ cấu nữ tội phạm trong thời kỳ đổi mới ở đô thị : (Record no. 1140)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01352nam a2200301 4500
001 - Mã điều khiển
Trường điều khiển dlc000041413
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20150529105005.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 101206 000 0 eng d
035 ## - Số quản lý của hệ thống
Số điều khiển hệ thống VNU030050002
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng vie
044 ## - Quốc gia xuất bản/cấp phát mã số thực thể
Quốc gia xuất bản/cấp phát mã số thực thể VN
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 305.9
090 ## - Số định danh cục bộ
Chỉ số phân loại (OCLC) (R) ; Chỉ số phân loại, CALL (RLIN) (NR) 305.9
Số cutter nội bộ (OCLC) ; Chỉ số sách/undivided call number, CALL (RLIN) HO-N 2003
094 ## -
-- 60.558
100 1# - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Hoàng, Thị Nga
245 10 - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Sự biến đổi cơ cấu nữ tội phạm trong thời kỳ đổi mới ở đô thị :
Phần còn lại của nhan đề (Nhan đề song song, phụ đề,...) Luận văn ThS Xã hội học 5.01.09 /
Thông tin trách nhiệm Hoàng Thị Nga ; Nghd. : TS. Nguyễn An Lịch
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành H. :
Tên nhà xuất bản, phát hành ĐHKHXH & NV,
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2003
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 125 tr.
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... Nhận diện thực trạng cơ cấu nữ tội phạm trong thời kỳ đổi mới từ 1986 - 2000 tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới sự biến đổi cơ cấu tội phạm nói chung và tội phạm nữ nói riêng. Đề xuất một số giải pháp, khuyến nghị nhằm phòng chống hiện tượng phạm tội của phụ nữ ở Hà Nội và quận Hoàn Kiếm
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Nữ tội phạm
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Trật tự xã hội
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Tội phạm
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Việt Nam
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Xã hội học
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Xã hội học tội phạm
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Nguyễn An Lịch,
Thuật ngữ liên quan Người hướng dẫn
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Luận án, luận văn
Holdings
Thư viện sở hữu Giá bổ sung Kiểu tài liệu Ngày bổ sung Không cho mượn Loại khỏi lưu thông Kho tài liệu Nguồn phân loại Đăng ký cá biệt Trạng thái mất tài liệu Cập nhật lần cuối Ngày áp dụng giá thay thế Trạng thái hư hỏng Thư viện hiện tại Ký hiệu phân loại
Thư viện DL60000.00Luận án, luận văn2011-05-19Sẵn sàng Kho luận văn LV000808Sẵn sàng2014-07-122014-07-12Sẵn sàngThư viện DL305.9

Supported by D&L