Thực trạng một số phẩm chất tâm lý của Chủ tịch uỷ ban nhân dân xã : (Record no. 1144)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01374nam a2200277 4500
001 - Mã điều khiển
Trường điều khiển dlc000041417
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20150529105006.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 101206 000 0 eng d
035 ## - Số quản lý của hệ thống
Số điều khiển hệ thống VNU030050006
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng vie
044 ## - Quốc gia xuất bản/cấp phát mã số thực thể
Quốc gia xuất bản/cấp phát mã số thực thể VN
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 158.4
090 ## - Số định danh cục bộ
Chỉ số phân loại (OCLC) (R) ; Chỉ số phân loại, CALL (RLIN) (NR) 158.4
Số cutter nội bộ (OCLC) ; Chỉ số sách/undivided call number, CALL (RLIN) HO-T 2003
094 ## -
-- 88.49
100 1# - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Hoàng, Gia Trang
245 10 - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Thực trạng một số phẩm chất tâm lý của Chủ tịch uỷ ban nhân dân xã :
Phần còn lại của nhan đề (Nhan đề song song, phụ đề,...) Nghiên cứu tại xã Thuỵ Phương, Xuân Phương, Cổ Nhuế thuộc huyện Từ Liêm, Hà Nội Luận văn ThS Tâm lý học 5.06.02 /
Thông tin trách nhiệm Hoàng Gia Trang ; Nghd. : PGS.TS. Trần Thị Minh Đức
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành H. :
Tên nhà xuất bản, phát hành ĐHKHXH & NV,
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2003
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 101 tr.
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... Nghiên cứu thực trạng hoạt động của người Chủ tịch Uỷ ban nhân dân và phẩm chất tâm lý thể hiện trong hoạt động của họ. Chỉ rõ một số phẩm chất tâm lý cần thiết đối với người chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã, đưa ra một số kiến nghị để nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, quản lý ở cấp xã.
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Chủ tịch xã
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Phẩm chất tâm lý
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Tâm lý học
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Tâm lý ứng dụng
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Trần, Thị Minh Đức,
Ngày tháng đi theo tên (năm sinh, năm mất) 1954-,
Thuật ngữ liên quan Người hướng dẫn
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Luận án, luận văn
Holdings
Trạng thái hư hỏng Kiểu tài liệu Thư viện hiện tại Kho tài liệu Nguồn phân loại Giá bổ sung Trạng thái mất tài liệu Thư viện sở hữu Đăng ký cá biệt Ngày áp dụng giá thay thế Ngày bổ sung Loại khỏi lưu thông Ký hiệu phân loại Cập nhật lần cuối Không cho mượn
Sẵn sàngLuận án, luận vănThư viện DLKho luận văn 60000.00Sẵn sàngThư viện DLLV0008122014-07-122011-05-19 158.4 2014-07-12Sẵn sàng

Supported by D&L