Xây dựng hệ thống chứng chỉ số và ứng dụng chữ ký số trong thư điện tử / (Record no. 1164)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01143nam a2200289 4500
001 - Mã điều khiển
Trường điều khiển dlc000041438
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20150529105009.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 101206 000 0 eng d
035 ## - Số quản lý của hệ thống
Số điều khiển hệ thống VNU030050027
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng vie
044 ## - Quốc gia xuất bản/cấp phát mã số thực thể
Quốc gia xuất bản/cấp phát mã số thực thể VN
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 005.8
090 ## - Số định danh cục bộ
Chỉ số phân loại (OCLC) (R) ; Chỉ số phân loại, CALL (RLIN) (NR) 005.8
Số cutter nội bộ (OCLC) ; Chỉ số sách/undivided call number, CALL (RLIN) NG-H 2003
094 ## -
-- 32.973.23-802
100 1# - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Nguyễn Mạnh Hùng
245 00 - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Xây dựng hệ thống chứng chỉ số và ứng dụng chữ ký số trong thư điện tử /
Thông tin trách nhiệm Nguyễn Mạnh Hùng ; Nghd.: TS. Đỗ Trung Tuấn
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành H.,
Tên nhà xuất bản, phát hành Khoa Công nghệ,
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2003
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 144 tr.
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... Luận văn trình bày cơ sở lý thuyết của mật mã hiện đại, cơ sở lý thuyết về chứng chỉ số và thư bảo mật S / MIME. Triển khai xây dựng hệ thống cấp phát chứng chỉ số Soft CA, hệ thống thư điện tử bảo mật S / Webmail
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Bảo mật Internet
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Chứng chỉ số
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát S / Webmail
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát S/MIME
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Thư điện tử
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Đỗ, Trung Tuấn,
Ngày tháng đi theo tên (năm sinh, năm mất) 1954-,
Thuật ngữ liên quan Người hướng dẫn
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Luận án, luận văn
Holdings
Cập nhật lần cuối Thư viện sở hữu Loại khỏi lưu thông Kho tài liệu Đăng ký cá biệt Ký hiệu phân loại Giá bổ sung Không cho mượn Trạng thái hư hỏng Thư viện hiện tại Kiểu tài liệu Ngày áp dụng giá thay thế Nguồn phân loại Trạng thái mất tài liệu Ngày bổ sung
2014-07-12Thư viện DL Kho luận vănLV000832005.8 60000.00Sẵn sàngSẵn sàngThư viện DLLuận án, luận văn2014-07-12 Sẵn sàng2011-05-19

Supported by D&L