Bảo mật thông tin trên cơ sở giấu tin trong ảnh / (Record no. 1172)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01469nam a2200277 4500
001 - Mã điều khiển
Trường điều khiển dlc000042056
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20150529105010.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 101206 000 0 eng d
035 ## - Số quản lý của hệ thống
Số điều khiển hệ thống VNU030050656
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng vie
044 ## - Quốc gia xuất bản/cấp phát mã số thực thể
Quốc gia xuất bản/cấp phát mã số thực thể VN
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 005.8
090 ## - Số định danh cục bộ
Chỉ số phân loại (OCLC) (R) ; Chỉ số phân loại, CALL (RLIN) (NR) 005.8
Số cutter nội bộ (OCLC) ; Chỉ số sách/undivided call number, CALL (RLIN) TR-H 2003
094 ## -
-- 32.973.233-018
100 1# - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Trần Công Hoà
245 00 - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Bảo mật thông tin trên cơ sở giấu tin trong ảnh /
Thông tin trách nhiệm Trần Công Hoà ; Nghd. : PGS.TSKH. Nguyễn Xuân Huy
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành H. :
Tên nhà xuất bản, phát hành Khoa Công nghệ,
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2003
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 89 tr. +
Tư liệu đi kèm CD-ROM
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... Luận văn trình bày tổng quan các phương pháp bảo mật thông tin dùng phương pháp mã hoá tài liệu: dùng khoá bí mật , khoá công khai; và phương pháp giấu tin trong môi trường Multimedia. Từ cách tiếp cận trên, luận văn trình bày về kỹ thuật giấu tin trong ảnh thông qua thuật toán giấu tin trong ảnh, sử dụng kỹ thuật LSB. Trọng tâm thuật toán xử lý trên ảnh đen trắng và ảnh đa cấp xám. Luận văn cũng trình bày các hạn chế của kỹ thuật giấu tin và biện pháp khắc phục; cách cài đặt thuật toán giấu tin trong ảnh
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Bảo mật thông tin
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Công nghệ thông tin
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Giấu tin trong ảnh
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Mã hoá dữ liệu
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Nguyễn Xuân Huy,
Thuật ngữ liên quan Người hướng dẫn
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Luận án, luận văn
Holdings
Kiểu tài liệu Nguồn phân loại Kho tài liệu Loại khỏi lưu thông Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Ngày bổ sung Thư viện hiện tại Số lần ghi mượn Trạng thái mất tài liệu Giá bổ sung Ngày áp dụng giá thay thế Thư viện sở hữu Trạng thái hư hỏng Ký hiệu phân loại Ngày ghi mượn cuối Không cho mượn
Luận án, luận văn Kho luận văn LV0008402018-08-242011-05-19Thư viện DL1Mất60000.002014-07-12Thư viện DLSẵn sàng005.8 2018-08-24Sẵn sàng

Supported by D&L