Nghiên cứu nguồn sử liệu về phong trào thi đua yêu nước trong phông lưu trữ Phủ thủ tướng (1945 - 1954) : (Record no. 1273)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01723nam a2200301 4500
001 - Mã điều khiển
Trường điều khiển dlc000045326
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20150529105020.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 101206 000 0 eng d
035 ## - Số quản lý của hệ thống
Số điều khiển hệ thống VNU040054227
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng vie
044 ## - Quốc gia xuất bản/cấp phát mã số thực thể
Quốc gia xuất bản/cấp phát mã số thực thể VN
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 959.704 21
090 ## - Số định danh cục bộ
Chỉ số phân loại (OCLC) (R) ; Chỉ số phân loại, CALL (RLIN) (NR) 959.704
Số cutter nội bộ (OCLC) ; Chỉ số sách/undivided call number, CALL (RLIN) TR-H 2003
094 ## -
-- 63.3(1)71
100 1# - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Trần, Thương Hoàng
245 10 - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Nghiên cứu nguồn sử liệu về phong trào thi đua yêu nước trong phông lưu trữ Phủ thủ tướng (1945 - 1954) :
Phần còn lại của nhan đề (Nhan đề song song, phụ đề,...) Luận án TS Biên soạn lịch sử và sử liệu học 5.03.11 /
Thông tin trách nhiệm Trần Thương Hoàng ; Nghd. : GS. Hà Văn Tấn, PGS. TS. Phạm Xuân Hằng
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành H. :
Tên nhà xuất bản, phát hành ĐHKHXH & NV,
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2003
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 184 tr.
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... Tổng quan tài liệu lưu trữ về phong trào thi đua ái quốc (TĐAQ) trong phông lưu trữ Phủ thủ tướng (PTT) thời kỳ 1945-1954. Phê phán nguồn tài liệu về phong trào TĐAQ trong phông lưu trữ này. Dưới góc độ sử liệu học, luận án hệ thống, phân tích những giá trị của tài liệu về phong trào TĐAQ đối với việc nghiên cứu lịch sử Việt Nam nói chung và lịch sử phong trào TĐAQ nói riêng. Đề xuất những biện pháp về tổ chức và quản lý nhà nước về thi đua khen thưởng trong giai đoạn hiện nay.
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Nghiên cứu lịch sử
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Phong trào thi đua yêu nước
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Sử liệu
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Thời kỳ 1945-1954
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Tài liệu lưu trữ
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Hà, Văn Tấn,
Ngày tháng đi theo tên (năm sinh, năm mất) 1934-,
Thuật ngữ liên quan Người hướng dẫn
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Phạm, Xuân Hằng,
Ngày tháng đi theo tên (năm sinh, năm mất) 1950-,
Thuật ngữ liên quan Người hướng dẫn
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Luận án, luận văn
Holdings
Kiểu tài liệu Cập nhật lần cuối Không cho mượn Thư viện hiện tại Đăng ký cá biệt Ký hiệu phân loại Trạng thái mất tài liệu Thư viện sở hữu Ngày bổ sung Loại khỏi lưu thông Nguồn phân loại Giá bổ sung Trạng thái hư hỏng Ngày áp dụng giá thay thế Kho tài liệu
Luận án, luận văn2014-07-12Sẵn sàngThư viện DLLV000941959.704 21 Sẵn sàngThư viện DL2011-05-19  60000.00Sẵn sàng2014-07-12Kho luận văn

Supported by D&L