Nghiên cứu và xây dựng hệ tìm kiếm toàn văn / (Record no. 1361)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01221nam a2200277 4500
001 - Mã điều khiển
Trường điều khiển dlc000052102
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20150529105028.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 101207 000 0 eng d
035 ## - Số quản lý của hệ thống
Số điều khiển hệ thống VNU040061094
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng vie
044 ## - Quốc gia xuất bản/cấp phát mã số thực thể
Quốc gia xuất bản/cấp phát mã số thực thể VN
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 005
090 ## - Số định danh cục bộ
Chỉ số phân loại (OCLC) (R) ; Chỉ số phân loại, CALL (RLIN) (NR) 005
Số cutter nội bộ (OCLC) ; Chỉ số sách/undivided call number, CALL (RLIN) T-N 2004
094 ## -
-- 32.973.1-018
100 1# - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Trần, Thanh Nam
245 10 - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Nghiên cứu và xây dựng hệ tìm kiếm toàn văn /
Thông tin trách nhiệm Trần Thanh Nam ; Nghd. : PGS. TSKH. Nguyễn Xuân Huy
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành H. :
Tên nhà xuất bản, phát hành Khoa Công nghệ,
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2004
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 68 tr.
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... Đánh giá tổng quát các chiến lược xây dựng hệ thống tìm kiếm toàn văn truyền thống. Đưa ra giải pháp cụ thể để xây dựng hệ tìm kiếm toàn văn theo kỹ thuật Inverted files. Giới thiệu cấu trúc dữ liệu String B-tree, kỹ thuật Buffer và đề nghị giải pháp kết hợp String B-tree và Buffer-tree nhằm giảm chi phí khởi tạo chỉ mục SBT
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Công nghệ thông tin
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Hệ tìm kiếm toàn văn
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát String B-tree
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Thiết kế hệ thống
700 1# - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Nguyễn, Xuân Huy,
Thuật ngữ liên quan Người hướng dẫn
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Luận án, luận văn
Holdings
Thư viện sở hữu Kiểu tài liệu Đăng ký cá biệt Trạng thái mất tài liệu Không cho mượn Ngày áp dụng giá thay thế Thư viện hiện tại Giá bổ sung Nguồn phân loại Ký hiệu phân loại Kho tài liệu Trạng thái hư hỏng Cập nhật lần cuối Loại khỏi lưu thông Ngày bổ sung
Thư viện DLLuận án, luận vănLV001029Sẵn sàngSẵn sàng2014-07-12Thư viện DL60000.00 005 Kho luận vănSẵn sàng2014-07-12 2011-05-19

Supported by D&L