Một số vấn đề về an toàn và bảo mật cơ sở dữ liệu / (Record no. 1413)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01666nam a2200289 4500
001 - Mã điều khiển
Trường điều khiển dlc000053146
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20150529105033.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 101207 000 0 eng d
035 ## - Số quản lý của hệ thống
Số điều khiển hệ thống VNU040062147
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng vie
044 ## - Quốc gia xuất bản/cấp phát mã số thực thể
Quốc gia xuất bản/cấp phát mã số thực thể VN
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 005.8
090 ## - Số định danh cục bộ
Chỉ số phân loại (OCLC) (R) ; Chỉ số phân loại, CALL (RLIN) (NR) 005.8
Số cutter nội bộ (OCLC) ; Chỉ số sách/undivided call number, CALL (RLIN) PH-D 2004
094 ## -
-- 32.973.233-018
100 1# - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Phạm, Hữu Duyên
245 10 - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Một số vấn đề về an toàn và bảo mật cơ sở dữ liệu /
Thông tin trách nhiệm Phạm Hữu Duyên ; Nghd. : PGS.TS. Trịnh Nhật Tiến
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành H. :
Tên nhà xuất bản, phát hành Khoa Công nghệ,
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2004
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 104 tr. +
Tư liệu đi kèm Đĩa CD
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... Luận văn nghiên cứu các vấn đề an toàn thông tin nói chung: khái niệm về an toàn thông tin, an ninh phần cứng, an ninh mạng máy tính, mật khẩu. Nghiên cứu, đưa ra một số mô hình an ninh hệ điều hành và an ninh cơ sở dữ liệu (CSDL). Nghiên cứu an ninh và bảo mật CSDL bằng mã hoá dữ liệu. Đưa ra các loại mã hoá: mã hoá đối xứng và mã hoá không đối xứng. Tập trung nghiên cứu hệ mã hoá DES và chế độ hoạt động của chúng. Giới thiệu ứng dụng phần mềm kế toán MISA AD. 5.0 và đề xuất việc bảo mật CSDL của MISA. Đề xuất việc bảo vệ CSDL của các phần mềm nói chung có cơ chế hoạt động tương tự chương trình MISA
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát An ninh mạng
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Bảo mật thông tin
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Cơ sở dữ liệu
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Mã hoá dữ liệu
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Mạng máy tính
700 1# - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Trịnh, Nhật Tiến,
Ngày tháng đi theo tên (năm sinh, năm mất) 1950-,
Thuật ngữ liên quan Người hướng dẫn
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Luận án, luận văn
Holdings
Thư viện hiện tại Thư viện sở hữu Trạng thái hư hỏng Không cho mượn Kho tài liệu Nguồn phân loại Đăng ký cá biệt Ký hiệu phân loại Loại khỏi lưu thông Cập nhật lần cuối Ngày bổ sung Giá bổ sung Ngày áp dụng giá thay thế Trạng thái mất tài liệu Kiểu tài liệu
Thư viện DLThư viện DLSẵn sàngSẵn sàngKho luận văn LV001081005.8  2014-07-122011-05-1960000.002014-07-12Sẵn sàngLuận án, luận văn

Supported by D&L