Hướng dẫn lưu thông Offline - Phần mềm quản trị thư viện tích hợp Koha 3.16 (Record no. 2952)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 00605nam a22002057a 4500
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển DLCORP
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20160421111844.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 150317b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
040 ## - Nguồn biên mục
Cơ quan biên mục gốc D&L
Cơ quan sao chép D&L
110 ## - Mục từ chính -- Tên tập thể
Tên của tập thể hay tên của pháp nhân được dùng như mục từ Koha Việt Nam
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Hướng dẫn lưu thông Offline - Phần mềm quản trị thư viện tích hợp Koha 3.16
Thông tin trách nhiệm / Koha Việt Nam
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành Hà Nội :
Tên nhà xuất bản, phát hành D&L,
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2014.
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 28 tr.
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Hướng dẫn sử dụng
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Koha
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Koha 3.16
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Lưu thông offline
856 ## - Địa chỉ điện tử
Địa chỉ điện tử http://hdl.handle.net/11461/590
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Sách tham khảo
Holdings
Ngày bổ sung Loại khỏi lưu thông Giá bổ sung Kho tài liệu Đăng ký cá biệt Thư viện hiện tại Nguồn phân loại Không cho mượn Thư viện sở hữu Giá thay thế Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu Trạng thái hư hỏng Cập nhật lần cuối Trạng thái mất tài liệu
2015-06-12 30000.00Kho giáo trìnhDL000097Thư viện DL Sẵn sàngThư viện DL60000.002015-06-12Sách giáo trìnhSẵn sàng2017-06-20Sẵn sàng
2015-06-12 30000.00Kho giáo trìnhDL000098Thư viện DL Sẵn sàngThư viện DL60000.002015-06-12Sách giáo trìnhSẵn sàng2017-06-20Sẵn sàng
2015-06-12 30000.00Kho giáo trìnhDL000099Thư viện DL Sẵn sàngThư viện DL60000.002015-06-12Sách giáo trìnhSẵn sàng2017-06-20Sẵn sàng
2015-06-12 30000.00Kho giáo trìnhDL000100Thư viện DL Sẵn sàngThư viện DL60000.002015-06-12Sách giáo trìnhSẵn sàng2017-06-20Sẵn sàng

Supported by D&L