Hướng dẫn lưu thông Offline - Phần mềm quản trị thư viện tích hợp Koha 3.16 (Biểu ghi số 2952)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 00605nam a22002057a 4500
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển DLCORP
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20160421111844.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 150317b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
040 ## - Nguồn biên mục
Cơ quan biên mục gốc D&L
Cơ quan sao chép D&L
110 ## - Mục từ chính -- Tên tập thể
Tên của tập thể hay tên của pháp nhân được dùng như mục từ Koha Việt Nam
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Hướng dẫn lưu thông Offline - Phần mềm quản trị thư viện tích hợp Koha 3.16
Thông tin trách nhiệm / Koha Việt Nam
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành Hà Nội :
Tên nhà xuất bản, phát hành D&L,
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2014.
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 28 tr.
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Hướng dẫn sử dụng
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Koha
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Koha 3.16
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Lưu thông offline
856 ## - Địa chỉ điện tử
Địa chỉ điện tử http://hdl.handle.net/11461/590
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Sách tham khảo
ĐKCB
Ngày áp dụng giá thay thế Kho tài liệu Trạng thái hư hỏng Kiểu tài liệu Nguồn phân loại Không cho mượn Cập nhật lần cuối Giá thay thế Loại khỏi lưu thông Ngày bổ sung Giá bổ sung Thư viện sở hữu Thư viện hiện tại Trạng thái mất tài liệu Đăng ký cá biệt
2015-06-12Kho giáo trìnhSẵn sàngSách giáo trình Sẵn sàng2017-06-2060000.00 2015-06-1230000.00Thư viện DLThư viện DLSẵn sàngDL000097
2015-06-12Kho giáo trìnhSẵn sàngSách giáo trình Sẵn sàng2017-06-2060000.00 2015-06-1230000.00Thư viện DLThư viện DLSẵn sàngDL000098
2015-06-12Kho giáo trìnhSẵn sàngSách giáo trình Sẵn sàng2017-06-2060000.00 2015-06-1230000.00Thư viện DLThư viện DLSẵn sàngDL000099
2015-06-12Kho giáo trìnhSẵn sàngSách giáo trình Sẵn sàng2017-06-2060000.00 2015-06-1230000.00Thư viện DLThư viện DLSẵn sàngDL000100

Được phát triển bởi D&L