Cát bụi chân ai (Record no. 3)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01337nam a22002297a 4500
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển OSt
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20150529103742.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 150522b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
040 ## - Nguồn biên mục
Cơ quan biên mục gốc D&L
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Tô, Hoài
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Cát bụi chân ai
Phần còn lại của nhan đề (Nhan đề song song, phụ đề,...) : Tiểu thuyết
Thông tin trách nhiệm / Tô Hoài.
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 348tr.
Khổ ; 21cm.
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... Với Cát bụi chân ai - Tô Hoài đã khắc họa thành công các hình tượng Nguyễn Tuân, Nguyên Hồng, Nguyễn Bính, Xuân Diệu… và giúp chúng ta hiểu rõ hơn về một thời đại văn học. Đặc biệt Tô Hoài không tô vẽ cầu kỳ, không thiêng liêng hóa hình tượng Nguyễn Tuân nhưng chân dung Nguyễn Tuân không vì thế mà mất đi vẻ khả ái, đẹp đẽ và ấn tượng. Chỉ điểm xuyết về con người Nguyễn Tuân trong giai đoạn tiền chiến, rồi đi ngược lại mãi về một thời rất xa, cứ thế cuộc đời dấn thân của Nguyễn Tuân như Tô Hoài biết từ sau 1945 tới nay hiện lên sinh động với tất cả những gì bình dị và thân thương nhất...
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Tô Hoài
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Nguyễn Tuân
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Nguyễn Bính
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Nguyên Hồng
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Xuân Diệu
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Con người
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Cuộc đời
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Dạng tài liệu mặc định (Koha)

No items available.

Supported by D&L