Fates and furies / (Biểu ghi số 3008)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01400cam a2200373 a 4500
001 - Mã điều khiển
Trường điều khiển 19089221
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển 2
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20180228102040.0
007 - Trường có độ dài cố định mô tả đặc điểm vật lý--Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định sd fsngnnmmned
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 160510s2015 nyunnn| f | eng d
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 9781611764628
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 1611764629
040 ## - Nguồn biên mục
Cơ quan biên mục gốc RECBX
Ngôn ngữ biên mục eng
Cơ quan sao chép DLC
Cơ quan sửa đổi DLC
082 04 - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 813/.6
Chỉ số ấn bản 23
100 1# - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Groff, Lauren.
245 10 - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Fates and furies /
Thông tin trách nhiệm Lauren Groff.
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành New York :
Tên nhà xuất bản, phát hành Penguin Audio,
Ngày tháng xuất bản, phát hành p2015.
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 218 pages ;
Khổ 23 cm
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... At age twenty-two, Lotto and Mathilde are tall, glamorous, madly in love, and destined for greatness. A decade later, their marriage is still the envy of their friends, but it is with an electric thrill that the listener realizes that things are even more complicated than they have seemed.
650 #0 - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ Married people
Phân mục hình thức Fiction.
650 #0 - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ Secrecy
Phân mục hình thức Fiction.
650 #7 - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ Married people.
650 #7 - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ Secrecy.
655 #7 - Thuật ngữ chỉ mục -- Hình thức/thể loại
Hình thức/Thể loại Domestic fiction.
655 #7 - Thuật ngữ chỉ mục -- Hình thức/thể loại
Hình thức/Thể loại Fiction.
655 #7 - Thuật ngữ chỉ mục -- Hình thức/thể loại
Hình thức/Thể loại Love stories.
655 #7 - Thuật ngữ chỉ mục -- Hình thức/thể loại
Hình thức/Thể loại Domestic fiction.
700 1# - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Damron, Will.
700 1# - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Whelan, Julia,
Ngày tháng đi theo tên (năm sinh, năm mất) 1984-
710 2# - Mục từ bổ trợ -- Tên tập thể
Tên tập thể hoặc tên pháp nhân cấu thành mục từ Penguin Audio (Firm)
856 42 - Địa chỉ điện tử
Các tư liệu được chỉ ra Contributor biographical information
Địa chỉ điện tử https://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy1620/2016620065-b.html
856 42 - Địa chỉ điện tử
Các tư liệu được chỉ ra Publisher description
Địa chỉ điện tử https://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy1620/2016620065-d.html
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Sách tham khảo
ĐKCB
Không cho mượn Kho tài liệu Thư viện hiện tại Trạng thái hư hỏng Cập nhật lần cuối Ký hiệu phân loại Loại khỏi lưu thông Kiểu tài liệu Đăng ký cá biệt Thư viện sở hữu Trạng thái mất tài liệu Ngày bổ sung Ngày áp dụng giá thay thế Nguồn phân loại
Sẵn sàngKho tham khảo mởThư viện DLSẵn sàng2018-02-28813/.6 Sách tham khảoNB000004Thư viện DLSẵn sàng2018-02-282018-02-28 
Sẵn sàngKho tham khảo mởThư viện DLSẵn sàng2018-02-28813/.6 Sách tham khảoNB000005Thư viện DLSẵn sàng2018-02-282018-02-28 
Sẵn sàngKho tham khảo mởThư viện DLSẵn sàng2018-02-28813/.6 Sách tham khảoNB000006Thư viện DLSẵn sàng2018-02-282018-02-28 
Sẵn sàngKho tham khảo mởThư viện DLSẵn sàng2018-02-28813/.6 Sách tham khảoNB000007Thư viện DLSẵn sàng2018-02-282018-02-28 
Sẵn sàngKho tham khảo mởThư viện DLSẵn sàng2018-02-28813/.6 Sách tham khảoNB000008Thư viện DLSẵn sàng2018-02-282018-02-28 

Được phát triển bởi D&L