All the light we cannot see : (Biểu ghi số 3010)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01615nim a22002297a 4500
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển 4
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20180228112637.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 180228b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 9781476746586
040 ## - Nguồn biên mục
Cơ quan biên mục gốc DLC
Ngôn ngữ biên mục eng
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số ấn bản 23
Chỉ số phân loại 813.6
100 1# - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Doerr, Anthony.
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính All the light we cannot see :
Vật mang tin vật lý [sound recording] /
Thông tin trách nhiệm Anthony Doerr.
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành New York :
Tên nhà xuất bản, phát hành Scribner,
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2014.
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 11 sound discs (14 hr.) :
Các đặc điểm vật lý khác digital ;
Khổ 4 3/4 in.
500 ## - Ghi chú chung
Ghi chú chung This recording contains program announcements from a broadcast of Minnesota Radio Talking Book.
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... Marie-Laure lives in Paris near the Museum of Natural History, where her father works. When she is twelve, the Nazis occupy Paris and father and daughter flee to the walled citadel of Saint-Malo, where Marie-Laure’s reclusive great uncle lives in a tall house by the sea. With them they carry what might be the museum’s most valuable and dangerous jewel.

In a mining town in Germany, Werner Pfennig, an orphan, grows up with his younger sister, enchanted by a crude radio they find that brings them news and stories from places they have never seen or imagined. Werner becomes an expert at building and fixing these crucial new instruments and is enlisted to use his talent to track down the resistance. Deftly interweaving the lives of Marie-Laure and Werner, Doerr illuminates the ways, against all odds, people try to be good to one another.
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ Blind
Phân mục hình thức Fiction.
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ World War, 1939-1945
Phân mục chung Youth
Phân mục địa lý France
Phân mục hình thức Fiction.
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ World War, 1939-1945
Phân mục chung Youth
Phân mục địa lý Germany
Phân mục hình thức Fiction.
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Sách tham khảo
ĐKCB
Cập nhật lần cuối Thư viện hiện tại Thư viện sở hữu Kho tài liệu Trạng thái hư hỏng Kiểu tài liệu Ngày áp dụng giá thay thế Không cho mượn Trạng thái mất tài liệu Nguồn phân loại Đăng ký cá biệt Loại khỏi lưu thông Ngày bổ sung
2018-02-28Thư viện DLThư viện DLKho tham khảo mởSẵn sàngSách tham khảo2018-02-28Sẵn sàngSẵn sàng NB000011 2018-02-28
2018-02-28Thư viện DLThư viện DLKho tham khảo mởSẵn sàngSách tham khảo2018-02-28Sẵn sàngSẵn sàng NB000012 2018-02-28

Được phát triển bởi D&L