Who will catch us when as we fall / (Record no. 3012)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 00679nam a22002297a 4500
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển 6
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20180228115515.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 180228b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 9781780749372
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 1780749376
040 ## - Nguồn biên mục
Cơ quan biên mục gốc DLC
100 1# - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Verjee, Iman.
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Who will catch us when as we fall /
Thông tin trách nhiệm Iman Verjee, ProQuest (Firm)
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành London :
Tên nhà xuất bản, phát hành Oneworld Publications,
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2016.
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 400 pages ;
Khổ 23 cm
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... An epic story of love, loss and identity in contemporary Kenya
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ Families
Phân mục hình thức Fiction.
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ Race relations
Phân mục hình thức Fiction.
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ Nineteen nineties
Phân mục hình thức Fiction.
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ Families.
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Sách tham khảo
Holdings
Trạng thái mất tài liệu Trạng thái hư hỏng Kiểu tài liệu Thư viện hiện tại Không cho mượn Đăng ký cá biệt Loại khỏi lưu thông Ngày bổ sung Thư viện sở hữu Cập nhật lần cuối Nguồn phân loại Ngày áp dụng giá thay thế
Sẵn sàngSẵn sàngSách tham khảoThư viện DLSẵn sàngNB000016 2018-02-28Thư viện DL2018-02-28 2018-02-28
Sẵn sàngSẵn sàngSách tham khảoThư viện DLSẵn sàngNB000017 2018-02-28Thư viện DL2018-02-28 2018-02-28

Supported by D&L