CSDL khóa học Quản trị phần mềm quản trị thư viện tích hợp Koha

  1. Đơn vị: D&L JSC
  2. Số khóa học: K01
  3. Người hướng dẫn:
    • Koha Việt Nam
Nhan đề Kiểu tài liệu Thư viện Bộ sưu tập Ký hiệu phân loại Số bản sao Trạng thái Ngày hết hạn Ghi chú
Hướng dẫn sử dụng Phân hệ Ấn phẩm định kỳ - Phần mềm quản trị thư viện tích hợp Koha 3.16 Sách giáo trình Thư viện DL
Kho giáo trình
Sẵn sàng
Hướng dẫn cấu hình hệ thống - Phần mềm quản trị thư viện tích hợp Koha 3.16 Sách giáo trình Thư viện DL
Kho giáo trình
Sẵn sàng
Hướng dẫn thiết lập chính sách lưu thông - Phần mềm quản trị thư viện tích hợp Koha 3.16 Sách giáo trình Thư viện DL
Kho giáo trình
Sẵn sàng
Hướng dẫn sử dụng Phân hệ biên mục - Phần mềm quản trị thư viện tích hợp Koha 3.16 Sách giáo trình Thư viện DL
Kho giáo trình
Sẵn sàng

Được phát triển bởi D&L