Khóa học

Tên Đơn vị Số khóa học Thành phần Thuật ngữ Người hướng dẫn Ghi chú
Quản trị phần mềm quản lý tài nguyên số Dspace D&L JSC D01
Koha Việt Nam
Quản trị phần mềm quản trị thư viện tích hợp Koha D&L JSC K01
Koha Việt Nam
Quản trị hệ điều hành Ubuntu D&L JSC U01
Koha Việt Nam

Được phát triển bởi D&L