Hệ điều hành Ubuntu

[Published date: 22/05/2015]

Phần mềm quản trị thư viện tích hợp Koha có thể được cài đặt trên nhiều hệ điều hành khác nhau như Ubuntu, Fedora, Opensuse, Debian... Tuy nhiên theo khuyến cáo của cộng đồng Koha thế giới, để tăng tính ổn định của hệ thống bạn nên cài đặt phần mềm quản trị thư viện tích hợp Koha trên nền hệ điều hành mã nguồn mở Ubuntu

Ubuntu là một trong những sản phẩm sáng giá của Linux và ngày càng được nhiều người sử dụng. Có thể nói đây là một hệ điều hành hoàn hảo cho lựa chọn sử dụng mã nguồn mở của bạn.

Bạn có thể download các phiên bản của hệ điều hành Ubuntu từ một trong các nguồn sau đây:

·         Download từ website http://www.ubuntu.com/download

o   Download Ubuntu Server 12.04.2 (32 bit)

o   Download Ubuntu Server 12.04.2 (64 bit)

o   Download Ubuntu Server 14.04.1 (32 bit)

o   Download Ubuntu Server 14.04.1 (64 bit)

·         Download từ Koha Việt Nam

o   Download Ubuntu Server 12.04.2 (32 bit)

o   Download Ubuntu Server 12.04.2 (64 bit)

o   Download Ubuntu Server 14.04.1 (32 bit)

o   Download Ubuntu Server 14.04.1 (64 bit)

Supported by D&L