Phần mềm Koha

[Published date: 22/05/2015]

Người dùng có thể cài đặt phần mềm quản trị thư viện tích hợp Koha theo kiểu Koha Tarball hoặc Koha Common. Mỗi phương án cài đặt phần mềm Koha đều có những ưu nhược điểm riêng:

Cài đặt phần mềm Koha theo kiểu Koha Common: Khi cài đặt theo kiểu Koha Common người dùng được cung cấp 3 lựa chọn cho phiên bản Koha định cài đặt

o   Phiên bản oldstable: Cho phép người dùng cài đặt phiên bản cũ của Koha. Đây là phiên bản gần nhất với phiên bản ổn định hiện tại

o   Phiên bản squeeze: Cho phép người dùng cài đặt phiên bản ổn định hiện tại của Koha

o   Phiên bản squeeze-dev: Cho phép người dùng cài đặt phiên bản đang phát triển của Koha (chưa phát hành chính thức)

Cài đặt phần mềm Koha theo kiểu Koha Tarball: Khi cài đặt Koha Tarball, người dùng được tự do lựa chọn phiên bản Koha muốn cài đặt.

Bạn có thể download các gói tin cài đặt Koha từ các nguồn sau đây:

Download gói tin cài đặt từ trang chủ Koha

o   Download phần mềm Koha 3.20

o   Download phần mềm Koha 3.18

o   Download phần mềm Koha 3.16

o   Download phần mềm Koha (các phiên bản khác)

Download từ máy chủ Koha Việt Nam

o   Download phần mềm Koha 3.12.06

o   Download phần mềm Koha 3.16.01

o   Download phần mềm Koha 3.18.04

Supported by D&L