Việt hóa phần mềm Koha

[Published date: 22/05/2015]

            Phần mềm quản trị thư việc tích hợp Koha là phần mềm quản trị thư viện đa ngôn ngữ. Dưới sự đóng góp tích cực của cộng đồng thế giới, phần mềm Koha được chuyển đổi sang hơn 50 ngôn ngữ khác nhau, phù hợp với nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Là thành viên của cộng đồng Koha thế giới, tại Việt Nam phần mềm Koha đã được nhóm Koha Việt Nam việt hóa hoàn toàn sang ngôn ngữ tiếng Việt và chia sẻ rộng rãi với cộng đồng. Để download và sử dụng module tiếng Việt của Koha, bạn có thể download tại các đường dẫn sau đây:

·         Module việt hóa Koha 3.12.06

·         Module việt hóa Koha 3.12

·         Module việt hóa Koha 3.14

·         Module việt hóa Koha 3.16

·         Module việt hóa Koha 3.18

Supported by D&L