Cài đặt HĐH Ubuntu

[Published date: 22/05/2015]

Ubuntu là một trong những sản phẩm sáng giá của Linux và ngày càng được nhiều người sử dụng. Có thể nói đây là một hệ điều hành hoàn hảo cho lựa chọn sử dụng mã nguồn mở của bạn. Bạn có thể cài đặt trực tiếp hệ điều hành Ubuntu trên máy chủ (Server) hoặc Desktop. Đồng thời bạn có thể cài đặt song song HĐH Ubuntu với hệ điều hành khác thông qua ứng dụng VMWare Workstation. Để hỗ trợ tối đa người dùng trong quá trình cài đặt HĐH Ubuntu và Koha, nhóm Koha Việt Nam đã xây dựng và hoàn thiện bộ tài liệu hướng dẫn cài đặt Ubuntu trực tiếp và cài đặt Ubuntu qua ứng dụng VMWare Workstation. Bạn có thể download và tham khảo các tài liệu dưới đây:

o   Hướng dẫn cài đặt HĐH Ubuntu Server

o   Hướng dẫn cài đặt HĐH Ubuntu Desktop

o   Hướng dẫn cài đặt HĐH Ubuntu Server qua VMWare Workstation

o   Hướng dẫn cài đặt HĐH Ubuntu Desktop qua VMWare Workstation

Supported by D&L