Cài đặt phần mềm Koha

[Published date: 22/05/2015]

Người dùng có thể cài đặt phần mềm quản trị thư viện tích hợp Koha theo kiểu Koha Tarball hoặc Koha Common. Mỗi phương án cài đặt phần mềm Koha đều có những ưu nhược điểm riêng:

Cài đặt phần mềm Koha theo kiểu Koha Common

Khi người dùng tiến hành cài đặt theo kiểu Koha Common người dùng chỉ được cung cấp 3 lựa chọn cho phiên bản Koha định cài đặt

o   Phiên bản oldstable: Cho phép người dùng cài đặt phiên bản cũ của Koha. Đây là phiên bản gần nhất với phiên bản ổn định hiện tại

o   Phiên bản squeeze: Cho phép người dùng cài đặt phiên bản ổn định hiện tại của Koha

o   Phiên bản squeeze-dev: Cho phép người dùng cài đặt phiên bản đang phát triển của Koha (chưa phát hành chính thức)

Tuy bị giới hạn về phiên bản Koha được phép cài đặt nhưng người dùng sẽ dễ dàng cài đặt và rút ngắn được thời gian cài đặt so với kiểu Tarball. Đồng thời người dùng có thể hạn chế chối đa được việc không tương thích giữa các gói tin với hệ điều hành Ubuntu

Cài đặt phần mềm Koha theo kiểu Koha Tarball

Khi người dùng tiến hành cài đặt theo kiểu Koha Tarball, người dùng sẽ phải lần lượt download và cài đặt các gói tin hỗ trợ Koha.

Với kiểu cài đặt Tarball người dùng có thể thoải mái lựa chon phiên bản Koha. Tuy nhiên việc cài đặt sẽ mất nhiều thời gian và phức tạp hơn so với kiểu Koha Common

 

Bạn có thể tham khảo các tài liệu hướng dẫn sau đây:

o   Cài đặt Koha 3.16 theo kiểu Tarball trên Ubuntu 14.04.1

o   Cài đặt Koha 3.16 theo kiểu Common trên Ubuntu 14.04.1

o   Cài đặt Koha 3.12 theo kiểu Tarball trên Ubuntu 12.04.2

o   Cài đặt Koha 3.12 theo kiểu Common trên Ubuntu 12.04.2

Supported by D&L