Video hướng dẫn cài đặt

[Đăng ngày: 22/05/2015]

Để hỗ trợ tối đa người dùng trong quá trình cài đặt HĐH Ubuntu và Koha, nhóm Koha Việt Nam đã xây dựng và hoàn thiện video hướng dẫn cài đặt HĐH Ubuntu và cài đặt Koha Live DVD. Bạn có thể download và tham khảo các video dưới đây:

o   Video hướng dẫn cài đặt Ubuntu

o   Video hướng dẫn cài đặt Live DVD

Được phát triển bởi D&L