Liên hệ

[Đăng ngày: 08/05/2012]

Công ty cổ phần tư vấn và tích hợp công nghệ D&L

Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà Nhật Lâm, Số 34 Hoàng Cầu mới, Đống Đa, Hà Nội

Website:       www.dlcorp.com.vn , www.koha.vn

Email:          contact@dlcorp.com.vn ;  support@koha.vn

Điện thoại:   024 66552836 

Fax:             024 37678812 Sự kiện

Sách mới

Được phát triển bởi D&L