Koha có giao diện tiếng Việt không?

[Published date: 15/05/2015]

Koha có giao diện tiếng Việt. Hiện tại phần mềm Koha đã được Koha Viêt Nam việt hóa thành công và chia sẻ lên cộng đồng các phiên bản 3.12, 3.16 và 3.18. Bạn có thể tải bộ tiếng Việt của Koha tại đây

Supported by D&L