Liên hệ

[Đăng ngày: 07/05/2012]

Công ty Cổ phần Tư vấn và Tích hợp công nghệ D&L

Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà Nhật Lâm, Số 34 Hoàng Cầu mới, Đống Đa, Hà Nội

Website:       www.dlcorp.com.vn , www.koha.vn

Email:          contact@dlcorp.com.vn , support@koha.vn

Điện thoại:   024 6655 2836 

Fax:             024 3767 8812 Sự kiện

Sách mới

Được phát triển bởi D&L