Thư viện ĐH Tài Chính Ngân Hàng Hà Nội chọn giải pháp QTTV Tích hợp Koha

[Published date: 16/04/2014]

Sáng ngày 11/04/2012 tại phòng họp 303 Trường Đại học Tài chính Ngân hàng Hà Nội, HĐQT/BGH nhà trường đã nghe TTTT TV trình bày phương án lựa chọn phần mềm cho hoạt động thư viện.

Mở đầu cuộc họp Th.s Nguyễn Thị Nghĩa GĐ TTTT TV trình bày trước HĐQT/BGH về các phương án lựa chọn phần mềm tổng thể cho hoạt động của trường đại học sau khi nghe 04 Công ty phần mền đến Demo tại trường trong tháng 03/ 2012.Th.s đã phân tích những điểm mạnh, những hạn chế của từng phần mềm một cách khái quát, đồng thời cũng đưa ra qua điểm lựa chọn của Trung tâm cho vấn đề Phần mềm(PM) quản lý đào tạo.Từ cơ sở PM đào tạo, Th.s đưa ra 03 phương án lựa chọn PM thư viện, phân tích những ưu và nhược điểm của từng phương án. Về phương án 03 chủ yếu nói về lựa chọn ILS KOHA & Dspace cho thư viện.

Phương án lựa chọn ILS KOHA bới các căn cứ sau:

Thứ nhất, đây là PM mã nguồn mở tiên tiến nhất được phát triển tại New Zealandn năm 2000 do cộng đồng người làm CNTT& thư viện xây dựng và liên tục hoàn thiện để đáp ứng người dùng. KOHA có đầy đủ tính năng của ILS và được quản trị bởi hệ thống CSDL MySQL, Oracle hay Postgres. KOHA sử dụng kiểu thiết kế CSDL kép( Kiểu văn bản & kiểu CSDL quan hệ DBMS - Realional Database Management System). Đặc tính thiết kế này cho phép KOHA sẵn sàng thích hợp với số lượng lớn các truy cập của bất kỳ thư viện nào và không có vấn đề gì về lưu trữ đối với thư viện có lượng tài liệu lớn hay có nhiều tài liệu khác nhau.

Về phương diện nghiệp vụ, KOHA được xây dựng trên các chuẩn thư viện chung của hệ thống thư viện trên thế giới, KOHA có khả năng tự động hóa hoàn toàn các chức năng và quy trình nghiệp vụ thư viện, được kiểm soát bởi các quy trình chặt chẽ tạo nên một hệ thống thích hợp logic các chức năng thống nhất.

Thứ hai, Sử dụng KOHA tiết kiệm được chi phí ở mức thấp nhất.

Thứ ba, KOHA nằm trong phụ lục danh mục PM mã nguồn mở của Thông tư số 08/2010/TT-B GD & DT ra ngày 01/03/2010 Quy định về sử dụng PM tự do mã nguồn mở trong các cơ sở giáo dục của Bộ GD&ĐT.

Thời gian đầu, thư viện sử dụng KOHA để quản lý tài liệu kho in, nhũng năm tiếp theo sẽ lựa chọn Dspase. Dspase là thư viện số có chức năng thu thập, lưu trữ, lập chỉ mục và tái phân phối các công trình nghiên cứu của một trường đại học dưới dạng số hóa. Hiện có hơn 700 trường đại học & các tổ chức sử dụng Dspase để chia sẻ nguồn tài nguyên này.

Sau khi nghe trình bày, lần lượt HĐQT, BGH có ý kiến về việc lựa chọn PM, đại đa số đều nhất trí với phương án của TTTT TV về giai đoạn đâu lựa chọn KOHA, những năm tiếp theo sẽ lựa chọn Dspase.

Cuối cùng HĐQT, BGH kết luận thống nhất kế hoạch và giao cho phòng Tổ chức hành chính chuẩn bị trang thiết bị, máy móc để TTTT TV triển khai ngay trong năm học. 

Trích nguồnhttp://fbu.edu.vn/46/news-detail/368631/tin-tuc-tu-nha-truong/lua-chon-phan-mem-qltv-tich-hop(ils-integrated-library-system).html

 

 

Supported by D&L