Hiển thị đơn giản Hiển thị MARC Hiển thị ISBD

Mô phỏng quá trình lan truyền vật chất ô nhiễm dưới tác động của các yếu tố động lực tại Vịnh Cam Ranh bằng mô hình số : Luận văn ThS. Hải dương học: 60 44 97 /

Tác giả: Phan, Thành Bắc; Nguyễn, Minh Huấn [người hướng dẫn].
Kiểu tài liệu: materialTypeLabelSáchXuất bản: H. : ĐHKHTN, 2012Mô tả vật lý: 124 tr. + CD-ROM.Chủ đề: Hải dương học động lực | Quá trình lan truyền | Chất ô nhiễm | Vịnh Cam Ranh | Mô hình sốGhi chú luận văn: Luận văn ThS. Hải dương học -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012 Tóm tắt: Trình bày mô hình số trị: tình hình nghiên cứu trên thế giới và ở Việt Nam; MIKE 21 HD; môđun ecolab. Tìm hiểu về điều kiện tự nhiên; đặc điểm kinh tế xã hội; hiện trạng môi trường vịnh Cam Ranh. Thiết lập các thông tin đầu vào cho mô hình; hiệu chỉnh mô hình; một số kết quả tính toán; đánh giá tác động của các yếu tố ô nhiễm môi trường vịnh Cam Ranh.
    Đánh giá trung bình: 0.0 (0 phiếu)
Kiểu tài liệu Kho hiện tại Thư viện chính: Ký hiệu phân loại Trạng thái Ngày hết hạn ĐKCB Số lượng đặt mượn
Luận án, luận văn Luận án, luận văn Thư viện DL

DL Library

Kho luận văn
Thư viện DL

DL Library

551.46 Sẵn sàng LV009904
Tổng số đặt mượn: 0

Luận văn ThS. Hải dương học -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012

Trình bày mô hình số trị: tình hình nghiên cứu trên thế giới và ở Việt Nam; MIKE 21 HD; môđun ecolab. Tìm hiểu về điều kiện tự nhiên; đặc điểm kinh tế xã hội; hiện trạng môi trường vịnh Cam Ranh. Thiết lập các thông tin đầu vào cho mô hình; hiệu chỉnh mô hình; một số kết quả tính toán; đánh giá tác động của các yếu tố ô nhiễm môi trường vịnh Cam Ranh.

Hiện tại chưa có bình luận nào về tài liệu này.

Đăng nhập để gửi bình luận.

QRcode

Được phát triển bởi D&L