Hiển thị đơn giản Hiển thị MARC Hiển thị ISBD

Nghiên cứu nâng cao khả năng sinh tổng hợp vancomyxin của xạ khuẩn Streptomyces orientalis 4912 : Luận văn ThS. Sinh học: 60 42 40 /

Tác giả: Chu, Thanh Bình; Nguyễn, Phương Nhuệ [người hướng dẫn].
Kiểu tài liệu: materialTypeLabelSáchXuất bản: H. : ĐHKHTN, 2012Mô tả vật lý: 66 tr. + CD-ROM.Chủ đề: Vi sinh vật học | Xạ khuẩn | Tổng hợp vancomyxin | Chất kháng sinhGhi chú luận văn: Luận văn ThS. Vi sinh vật học -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012 Tóm tắt: Trình bày Chất kháng sinh vancomyxin; Streptomyces orientalis và các yếu tố ảnh hưởng đến sinh tổng hợp vancomyxin; nghiên cứu duy trì và nâng cao hiệu suất chủng giống sản xuất vancomyxin; tình hình nghiên cứu và sản xuất vancomyxin. Vật liệu nghiên cứu; phương pháp nghiên cứu: Bảo quản giống; Xác định đặc điểm sinh học; Xác định sinh khối; Xác định hoạt tính kháng sinh, … Nghiên cứu đặc điểm sinh học của chủng Streptomyces orientalis 4912; khả năng sinh tổng hợp kháng sinh của chủng S. orientalis 4912; nâng cao hoạt tính kháng sinh của chủng S. orientalis 4912; một số đặc điểm sinh học của biến chủng Streptomyces orientalis 4912- 81- 61; tối ưu hóa quy trình lên men biến chủng S. orientalis 4912-81-61.
    Đánh giá trung bình: 0.0 (0 phiếu)
Kiểu tài liệu Kho hiện tại Thư viện chính: Ký hiệu phân loại Trạng thái Ngày hết hạn ĐKCB Số lượng đặt mượn
Luận án, luận văn Luận án, luận văn Thư viện DL

DL Library

Kho luận văn
Thư viện DL

DL Library

579 Sẵn sàng LV009905
Tổng số đặt mượn: 0

Luận văn ThS. Vi sinh vật học -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012

Trình bày Chất kháng sinh vancomyxin; Streptomyces orientalis và các yếu tố ảnh hưởng đến sinh tổng hợp vancomyxin; nghiên cứu duy trì và nâng cao hiệu suất chủng giống sản xuất vancomyxin; tình hình nghiên cứu và sản xuất vancomyxin. Vật liệu nghiên cứu; phương pháp nghiên cứu: Bảo quản giống; Xác định đặc điểm sinh học; Xác định sinh khối; Xác định hoạt tính kháng sinh, … Nghiên cứu đặc điểm sinh học của chủng Streptomyces orientalis 4912; khả năng sinh tổng hợp kháng sinh của chủng S. orientalis 4912; nâng cao hoạt tính kháng sinh của chủng S. orientalis 4912; một số đặc điểm sinh học của biến chủng Streptomyces orientalis 4912- 81- 61; tối ưu hóa quy trình lên men biến chủng S. orientalis 4912-81-61.

Hiện tại chưa có bình luận nào về tài liệu này.

Đăng nhập để gửi bình luận.

QRcode

Được phát triển bởi D&L