Hiển thị đơn giản Hiển thị MARC Hiển thị ISBD

Nghiên cứu hiệu quả và đề xuất giải pháp công nghệ xử lý nước thải chứa crôm bằng phương pháp hóa học tại Công ty TNHH Tae Yang Việt Nam : Luận văn ThS. Khoa học môi trường và bảo vệ môi trường: 60 85 02 /

Tác giả: Đinh, Thị Huyền Nhung; Trần, Văn Quy [người hướng dẫn].
Kiểu tài liệu: materialTypeLabelSáchXuất bản: H. : ĐHKHTN, 2012Mô tả vật lý: 58 tr. + CD-ROM.Chủ đề: Khoa học môi trường | Công nghệ môi trường | Phương pháp hóa học | Công ty TNHH Tae Yang Việt Nam | Xử lý nước thải | Nước thảiGhi chú luận văn: Luận văn ThS. Khoa học môi trường -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012 Tóm tắt: Tìm hiểu quy mô, hiện trạng và công nghệ sản xuất tại Công ty (trách nhiệm hữu hạn) TNHH Tae Yang Việt Nam. Nghiên cứu đặc tính nước thải và hiện trạng xử lý. Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình khử Cr6+ về Cr3+. Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình tạo kết tủa Cr(OH)3. Đề xuất giải pháp công nghệ khả thi có thể áp dụng xử lý nước thải chứa crôm tại Công ty TNHH Tae Yang Việt Nam.
    Đánh giá trung bình: 0.0 (0 phiếu)
Kiểu tài liệu Kho hiện tại Thư viện chính: Ký hiệu phân loại Trạng thái Ngày hết hạn ĐKCB Số lượng đặt mượn
Luận án, luận văn Luận án, luận văn Thư viện DL

DL Library

Kho luận văn
Thư viện DL

DL Library

363.72 Sẵn sàng LV009906
Tổng số đặt mượn: 0

Luận văn ThS. Khoa học môi trường -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012

Tìm hiểu quy mô, hiện trạng và công nghệ sản xuất tại Công ty (trách nhiệm hữu hạn) TNHH Tae Yang Việt Nam. Nghiên cứu đặc tính nước thải và hiện trạng xử lý. Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình khử Cr6+ về Cr3+. Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình tạo kết tủa Cr(OH)3. Đề xuất giải pháp công nghệ khả thi có thể áp dụng xử lý nước thải chứa crôm tại Công ty TNHH Tae Yang Việt Nam.

Hiện tại chưa có bình luận nào về tài liệu này.

Đăng nhập để gửi bình luận.

QRcode

Được phát triển bởi D&L