Hiển thị đơn giản Hiển thị MARC Hiển thị ISBD

Sự thống nhất giữa lý luận và thực tiễn trong quá trình Mác và Ăngghen xây dựng chủ nghĩa xã hội khoa học : Luận văn ThS. Triết học: 60 22 80 /

Tác giả: Bùi, Lan Phương; Dương, Văn Thịnh [người hướng dẫn].
Kiểu tài liệu: materialTypeLabelSáchXuất bản: H. : ĐHKHXH&NV, 2012Mô tả vật lý: 88 tr. + CD-ROM.Chủ đề: Mác, C | Ănghen, Ph | Triết học | Lý luận | Thực tiễn | Tư tưởng triết học | Chủ nghĩa xã hội khoa họcGhi chú luận văn: Luận văn ThS. Triết học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012 Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận chung về sự thống nhất giữa lý luận và thực tiễn. Phân tích bối cảnh và những tiền đề tư tưởng cho hoạt động lý luận của Mác và Ăng ghen giai đoạn 1844 – 1848. Làm rõ sự thống nhất giữa lý luận và thực tiễn trong quá trình Mác và Ăngghen xây dựng chủ nghĩa xã hội khoa học giai đoạn 1844 – 1848. Rút ra ý nghĩa của nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn đối với việc nhận thức lý luận về xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.
    Đánh giá trung bình: 0.0 (0 phiếu)
Kiểu tài liệu Kho hiện tại Thư viện chính: Ký hiệu phân loại Trạng thái Ngày hết hạn ĐKCB Số lượng đặt mượn
Luận án, luận văn Luận án, luận văn Thư viện DL

DL Library

Kho luận văn
Thư viện DL

DL Library

335.4 Sẵn sàng LV009907
Tổng số đặt mượn: 0

Luận văn ThS. Triết học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012

Trình bày một số vấn đề lý luận chung về sự thống nhất giữa lý luận và thực tiễn. Phân tích bối cảnh và những tiền đề tư tưởng cho hoạt động lý luận của Mác và Ăng ghen giai đoạn 1844 – 1848. Làm rõ sự thống nhất giữa lý luận và thực tiễn trong quá trình Mác và Ăngghen xây dựng chủ nghĩa xã hội khoa học giai đoạn 1844 – 1848. Rút ra ý nghĩa của nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn đối với việc nhận thức lý luận về xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Hiện tại chưa có bình luận nào về tài liệu này.

Đăng nhập để gửi bình luận.

QRcode

Được phát triển bởi D&L