Hiển thị đơn giản Hiển thị MARC Hiển thị ISBD

Qúa trình đô thị hóa và sự biến đổi mối quan hệ giữa cha mẹ và con trong các gia đình ngoại thành Hà Nội (Qua nghiên cứu trường hợp tại xã Mỹ Đình - Từ Liêm - Hà Nội) : Luận văn ThS. Xã hội học: 60 31 30 /

Tác giả: Lê, Văn Cảnh; Phạm, Văn Quyết [người hướng dẫn].
Kiểu tài liệu: materialTypeLabelSáchXuất bản: H. : ĐHKHXH&NV, 2012Mô tả vật lý: 137 tr. + CD-ROM.Chủ đề: Xã hội học | Đô thị hóa | Quan hệ cha mẹ-con cái | Gia đình | Hà NộiGhi chú luận văn: Luận văn ThS. Xã hội học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012 Tóm tắt: Khái quát về quá trình đô thị hóa tại xã Mỹ Đình - Từ Liêm - Hà Nội. Tìm hiểu thực trạng đời sống của người dân (mức thu nhập, việc làm, điều kiện sinh hoạt….). Phân tích làm rõ thực trạng về mối quan hệ giữ cha mẹ và con cái trước và sau quá trình đô thị hóa. Đánh giá tầm quan trọng của các mối quan hệ đó trong việc giữ gìn tôn ti, nề nếp gia phong, sự ổn định và bền vững của gia đình, truyền thống phong tục, tập quán của gia đình và phát triển kinh tế gia đình. Tìm hiểu những nhân tố tác động làm biến đổi trong các mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái. Đánh giá những tác động tích cực và tiêu cực của quá trình đô thị hóa đến sự biến đổi các mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái trong gia đình. Đưa ra một số khuyến nghị và giải pháp nhằm mục đích xây dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa cha mẹ và con cái, xây dựng gia đình có sự phát triển hài hòa và ổn định trong sự kết hợp hài hoà giữa các giá trị truyền thống và hiện tại.
    Đánh giá trung bình: 0.0 (0 phiếu)
Kiểu tài liệu Kho hiện tại Thư viện chính: Ký hiệu phân loại Trạng thái Ngày hết hạn ĐKCB Số lượng đặt mượn
Luận án, luận văn Luận án, luận văn Thư viện DL

DL Library

Kho luận văn
Thư viện DL

DL Library

306.874 Sẵn sàng LV009908
Tổng số đặt mượn: 0

Luận văn ThS. Xã hội học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012

Khái quát về quá trình đô thị hóa tại xã Mỹ Đình - Từ Liêm - Hà Nội. Tìm hiểu thực trạng đời sống của người dân (mức thu nhập, việc làm, điều kiện sinh hoạt….). Phân tích làm rõ thực trạng về mối quan hệ giữ cha mẹ và con cái trước và sau quá trình đô thị hóa. Đánh giá tầm quan trọng của các mối quan hệ đó trong việc giữ gìn tôn ti, nề nếp gia phong, sự ổn định và bền vững của gia đình, truyền thống phong tục, tập quán của gia đình và phát triển kinh tế gia đình. Tìm hiểu những nhân tố tác động làm biến đổi trong các mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái. Đánh giá những tác động tích cực và tiêu cực của quá trình đô thị hóa đến sự biến đổi các mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái trong gia đình. Đưa ra một số khuyến nghị và giải pháp nhằm mục đích xây dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa cha mẹ và con cái, xây dựng gia đình có sự phát triển hài hòa và ổn định trong sự kết hợp hài hoà giữa các giá trị truyền thống và hiện tại.

Hiện tại chưa có bình luận nào về tài liệu này.

Đăng nhập để gửi bình luận.

QRcode

Được phát triển bởi D&L