Hiển thị đơn giản Hiển thị MARC Hiển thị ISBD

Phụ nữ Phú Thọ với việc thực hiện chức năng giáo dục của gia đình hiện nay : Luận văn ThS. Triết học: 60 22 85 /

Tác giả: Chử, Thị An; Đỗ, Thị Thạch [người hướng dẫn].
Kiểu tài liệu: materialTypeLabelSáchXuất bản: H. : ĐHKHXH&NV, 2012Mô tả vật lý: 131 tr. + CD-ROM.Chủ đề: Chủ nghĩa xã hội khoa học | Phụ nữ | Phú Thọ | Giáo dục | Gia đìnhGhi chú luận văn: Luận văn ThS. Chủ nghĩa xã hội khoa học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012 Tóm tắt: Làm rõ cơ sở lý luận nghiên cứu vai trò của phụ nữ trong việc thực hiện chức năng giáo dục gia đình. Phân tích thực trạng việc thực hiện chức năng giáo dục gia đình của phụ nữ tỉnh Phú Thọ trong giai đoạn hiện nay. Đề xuất một số giải pháp và kiến nghị chủ yếu nhằm nâng cao vai trò của phụ nữ trong việc thực hiện chức năng giáo dục gia đình ở tỉnh Phú Thọ.
    Đánh giá trung bình: 0.0 (0 phiếu)
Kiểu tài liệu Kho hiện tại Thư viện chính: Ký hiệu phân loại Trạng thái Ngày hết hạn ĐKCB Số lượng đặt mượn
Luận án, luận văn Luận án, luận văn Thư viện DL

DL Library

Kho luận văn
Thư viện DL

DL Library

324.3 Sẵn sàng LV009910
Tổng số đặt mượn: 0

Luận văn ThS. Chủ nghĩa xã hội khoa học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012

Làm rõ cơ sở lý luận nghiên cứu vai trò của phụ nữ trong việc thực hiện chức năng giáo dục gia đình. Phân tích thực trạng việc thực hiện chức năng giáo dục gia đình của phụ nữ tỉnh Phú Thọ trong giai đoạn hiện nay. Đề xuất một số giải pháp và kiến nghị chủ yếu nhằm nâng cao vai trò của phụ nữ trong việc thực hiện chức năng giáo dục gia đình ở tỉnh Phú Thọ.

Hiện tại chưa có bình luận nào về tài liệu này.

Đăng nhập để gửi bình luận.

QRcode

Được phát triển bởi D&L