Hiển thị đơn giản Hiển thị MARC Hiển thị ISBD

Phát huy vai trò của người phụ nữ trong xây dựng gia đình văn hóa ở ngoại thành Hà Nội hiện nay : Luận văn ThS. Triết học: 60 22 85 /

Tác giả: Khuất, Thị Hương; Đỗ, Thị Thạch [người hướng dẫn].
Kiểu tài liệu: materialTypeLabelSáchXuất bản: H. : ĐHKHXH&NV, 2013Mô tả vật lý: 114 tr. + CD-ROM.Chủ đề: Chủ nghĩa xã hội khoa học | Phụ nữ | Gia đình văn hóa | Hà NộGhi chú luận văn: Luận văn ThS. Chủ nghĩa xã hội khoa học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013 Tóm tắt: Làm rõ một số vấn đề lý luận chung về vai trò của phụ nữ trong xây dựng gia đình văn hóa theo quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng ta. Phân tích thực trạng và những vấn đề đặt ra trong việc phát huy vai trò của người phụ nữ trong xây dựng gia đình văn hóa ở một số huyện ngoại thành Hà Nội thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH). Đề xuất một số giải pháp chủ yếu và kiến nghị nhằm phát huy vai trò của người phụ nữ trong xây dựng gia đình văn hóa ở ngoại thành Hà Nội hiện nay.
    Đánh giá trung bình: 0.0 (0 phiếu)
Kiểu tài liệu Kho hiện tại Thư viện chính: Ký hiệu phân loại Trạng thái Ngày hết hạn ĐKCB Số lượng đặt mượn
Luận án, luận văn Luận án, luận văn Thư viện DL

DL Library

Kho luận văn
Thư viện DL

DL Library

324.3 Sẵn sàng LV009911
Tổng số đặt mượn: 0

Luận văn ThS. Chủ nghĩa xã hội khoa học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013

Làm rõ một số vấn đề lý luận chung về vai trò của phụ nữ trong xây dựng gia đình văn hóa theo quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng ta. Phân tích thực trạng và những vấn đề đặt ra trong việc phát huy vai trò của người phụ nữ trong xây dựng gia đình văn hóa ở một số huyện ngoại thành Hà Nội thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH). Đề xuất một số giải pháp chủ yếu và kiến nghị nhằm phát huy vai trò của người phụ nữ trong xây dựng gia đình văn hóa ở ngoại thành Hà Nội hiện nay.

Hiện tại chưa có bình luận nào về tài liệu này.

Đăng nhập để gửi bình luận.

QRcode

Được phát triển bởi D&L