Hiển thị đơn giản Hiển thị MARC Hiển thị ISBD

Vai trò của Nhà nước trong việc đảm bảo các quyền tự nhiên của con người từ cách tiếp cận của Môngtétxkiơ : Luận văn ThS. Triết học : 60 22 80 /

Tác giả: Bùi, Thị Hà; Nguyễn, Thúy Vân [người hướng dẫn].
Kiểu tài liệu: materialTypeLabelSáchXuất bản: H. : ĐHKHXH&NV, 2013Mô tả vật lý: 94 tr. + CD-ROM.Chủ đề: Triết học | Nhà nước pháp quyền | Quyền tự nhiên | Nhân quyềnGhi chú luận văn: Luận văn ThS. Triết học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013 Tóm tắt: Trình bày những điều kiện, tiền đề cho sự ra đời tư tưởng của Môngtétxkiơ về vai trò của nhà nước trong việc đảm bảo các quyền tự nhiên của con người. Phân tích nội dung tư tưởng của Môngtétxkiơ về quyền tự nhiên của con người và vai trò của nhà nước trong việc đảm bảo các quyền tự nhiên của con người. Đánh giá những giá trị và hạn chế của cách tiếp cận trên của Môngtétxkiơ trong lịch sử và ý nghĩa của những cách tiếp cận này trong quá trình xây dựng nhà nước pháp quyền ở Việt Nam hiện nay.
    Đánh giá trung bình: 0.0 (0 phiếu)
Kiểu tài liệu Kho hiện tại Thư viện chính: Ký hiệu phân loại Trạng thái Ngày hết hạn ĐKCB Số lượng đặt mượn
Luận án, luận văn Luận án, luận văn Thư viện DL

DL Library

Kho luận văn
Thư viện DL

DL Library

190 Sẵn sàng LV009912
Tổng số đặt mượn: 0

Luận văn ThS. Triết học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013

Trình bày những điều kiện, tiền đề cho sự ra đời tư tưởng của Môngtétxkiơ về vai trò của nhà nước trong việc đảm bảo các quyền tự nhiên của con người. Phân tích nội dung tư tưởng của Môngtétxkiơ về quyền tự nhiên của con người và vai trò của nhà nước trong việc đảm bảo các quyền tự nhiên của con người. Đánh giá những giá trị và hạn chế của cách tiếp cận trên của Môngtétxkiơ trong lịch sử và ý nghĩa của những cách tiếp cận này trong quá trình xây dựng nhà nước pháp quyền ở Việt Nam hiện nay.

Hiện tại chưa có bình luận nào về tài liệu này.

Đăng nhập để gửi bình luận.

QRcode

Được phát triển bởi D&L