Hiển thị đơn giản Hiển thị MARC Hiển thị ISBD

Tư tưởng của Hồ Chí Minh về Nhà nước pháp quyền và vận dụng tư tưởng đó vào xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay : Luận văn ThS. Triết học: 60 22 80 /

Tác giả: Nguyễn, Thị Hoa; Nguyễn, Thị Thúy Vân [người hướng dẫn].
Kiểu tài liệu: materialTypeLabelSáchXuất bản: H. : ĐHKHXH&NV, 2013Mô tả vật lý: 124 tr. + CD-ROM.Chủ đề: Hồ, Chí Minh, 1890-1969 | Triết học | Tư tưởng Hồ Chí Minh | Nhà nước pháp quyền | Việt NamGhi chú luận văn: Luận văn ThS. Triết học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013 Tóm tắt: Trình bày những tiền đề, điều kiện cho sự hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước pháp quyền. Phân tích một số nội dung cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân. Nêu những vận dụng của Đảng và Nhà nước ta, và đề xuất một số giải pháp để vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.
    Đánh giá trung bình: 0.0 (0 phiếu)
Kiểu tài liệu Kho hiện tại Thư viện chính: Ký hiệu phân loại Trạng thái Ngày hết hạn ĐKCB Số lượng đặt mượn
Luận án, luận văn Luận án, luận văn Thư viện DL

DL Library

Kho luận văn
Thư viện DL

DL Library

335.4346 Sẵn sàng LV009913
Tổng số đặt mượn: 0

Luận văn ThS. Triết học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013

Trình bày những tiền đề, điều kiện cho sự hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước pháp quyền. Phân tích một số nội dung cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân. Nêu những vận dụng của Đảng và Nhà nước ta, và đề xuất một số giải pháp để vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Hiện tại chưa có bình luận nào về tài liệu này.

Đăng nhập để gửi bình luận.

QRcode

Được phát triển bởi D&L