Hiển thị đơn giản Hiển thị MARC Hiển thị ISBD

Tìm hiểu về làng nghề nuôi rắn ở xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc (1986 - 2008) : Luận văn ThS. Lịch sử; 60 22 54/

Tác giả: Nguyễn, Thị Thanh Hương; Nguyễn, Đình Lê [người hướng dẫn].
Kiểu tài liệu: materialTypeLabelSáchXuất bản: H. : ĐHKHXH&NV, 2012Mô tả vật lý: 92 tr. + CD-ROM + tóm tắt.Chủ đề: Lịch sử Việt Nam | Làng nghề | Nghề nuôi rắn | Vĩnh Phúc | Giai đoạn 1986 - 2008Ghi chú luận văn: Luận văn ThS. Lịch sử Việt Nam -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012 Tóm tắt: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế trong nghề nuôi rắn ở xã Vĩnh Sơn trong thời gian qua. Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế nghề nuôi rắn ở xã Vĩnh Sơn trong thời gian tới. Nghiên cứu làng nghề nuôi rắn ở Vĩnh Sơn sẽ góp thêm tư liệu và có cơ sở khoa học cho việc biên soạn lịch sử địa phương, địa chí của huyện, trước mắt phục vụ công tác phát triển nông thôn trong giai đoạn hiện nay.
    Đánh giá trung bình: 0.0 (0 phiếu)
Kiểu tài liệu Kho hiện tại Thư viện chính: Ký hiệu phân loại Trạng thái Ngày hết hạn ĐKCB Số lượng đặt mượn
Luận án, luận văn Luận án, luận văn Thư viện DL

DL Library

Kho luận văn
Thư viện DL

DL Library

959.70442 Sẵn sàng LV009914
Tổng số đặt mượn: 0

Luận văn ThS. Lịch sử Việt Nam -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế trong nghề nuôi rắn ở xã Vĩnh Sơn trong thời gian qua. Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế nghề nuôi rắn ở xã Vĩnh Sơn trong thời gian tới. Nghiên cứu làng nghề nuôi rắn ở Vĩnh Sơn sẽ góp thêm tư liệu và có cơ sở khoa học cho việc biên soạn lịch sử địa phương, địa chí của huyện, trước mắt phục vụ công tác phát triển nông thôn trong giai đoạn hiện nay.

Hiện tại chưa có bình luận nào về tài liệu này.

Đăng nhập để gửi bình luận.

QRcode

Được phát triển bởi D&L