Hiển thị đơn giản Hiển thị MARC Hiển thị ISBD

Sự kỳ thị của cộng đồng với người có HIV/AIDS ở khu vực nông thôn Việt Nam : Luận văn ThS. Xã hội học: 60 31 30/

Tác giả: Phạm, Thị Thơ; Hoàng, Bá Thịnh [người hướng dẫn].
Kiểu tài liệu: materialTypeLabelSáchXuất bản: H. : ĐHKHXH&NV, 2013Mô tả vật lý: 117 tr. + CD-ROM + tóm tắt.Chủ đề: Xã hội học | Sự kỳ thị | Người có HIV | Nông thôn | Việt Nam | Xã hội học nông thônGhi chú luận văn: Luận văn ThS. Xã hội học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013 Tóm tắt: Mô tả thực trạng nhận thức, thái độ, hành vi của cộng đồng với người có HIV/AIDS ở khu vực nông thôn Việt Nam. So sánh nhận thức, thái độ, hành vi với người có HIV/AIDS giữa các bậc cha mẹ và vị thành niên/thanh niên. Dự báo diễn biến và đề xuất một số gợi ý để dự phòng cho vấn đề phát hiện trong nghiên cứu.
    Đánh giá trung bình: 0.0 (0 phiếu)
Kiểu tài liệu Kho hiện tại Thư viện chính: Ký hiệu phân loại Trạng thái Ngày hết hạn ĐKCB Số lượng đặt mượn
Luận án, luận văn Luận án, luận văn Thư viện DL

DL Library

Kho luận văn
Thư viện DL

DL Library

307.72 Sẵn sàng LV009915
Tổng số đặt mượn: 0

Luận văn ThS. Xã hội học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013

Mô tả thực trạng nhận thức, thái độ, hành vi của cộng đồng với người có HIV/AIDS ở khu vực nông thôn Việt Nam. So sánh nhận thức, thái độ, hành vi với người có HIV/AIDS giữa các bậc cha mẹ và vị thành niên/thanh niên. Dự báo diễn biến và đề xuất một số gợi ý để dự phòng cho vấn đề phát hiện trong nghiên cứu.

Hiện tại chưa có bình luận nào về tài liệu này.

Đăng nhập để gửi bình luận.

QRcode

Được phát triển bởi D&L