Hiển thị đơn giản Hiển thị MARC Hiển thị ISBD

Khảo sát vai trò của ngôn ngữ chú thích ảnh báo chí (trên các ấn phẩm báo chí của Thông tấn xã Việt Nam năm 2008) : Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 01 /

Tác giả: Nguyễn, Thu Phương; Phạm, Văn Tình [người hướng dẫn].
Kiểu tài liệu: materialTypeLabelSáchXuất bản: H. : ĐHKHXH&NV, 2013Mô tả vật lý: 68 tr. + CD-ROM + tóm tắt.Chủ đề: Ngôn ngữ học | Chú thích ảnh | Ảnh báo chíGhi chú luận văn: Luận văn ThS. Ngôn ngữ học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013 Tóm tắt: Tìm hiểu các vấn đề lý luận cơ bản về khái niệm báo chí, phong cách ngôn ngữ báo chí; ảnh báo chí, đặc điểm, tính chất, tiêu chí đánh giá của ảnh báo chí; khái niệm chú thích ảnh, ngôn ngữ chú thích ảnh. Khảo sát và miêu tả đặc điểm cấu trúc của văn bản chú thích ảnh báo chí như: chú thích văn bản có cấu trúc là ngữ (ngữ danh từ, ngữ động từ) và chú thích văn bản có cấu trúc là câu (câu đơn, câu phức và câu ghép). Nghiên cứu thông tin ngữ nghĩa của chú thích ảnh báo chí như: chú thích ảnh zéro, chú thích ảnh định vị thông tin, chú thích ảnh mở rộng thông tin theo ảnh, chú thích ảnh mở rộng thông tin theo bài viết, chú thích ảnh là một lời gợi ý và bố cục của chú thích ảnh báo chí
    Đánh giá trung bình: 0.0 (0 phiếu)
Kiểu tài liệu Kho hiện tại Thư viện chính: Ký hiệu phân loại Trạng thái Ngày hết hạn ĐKCB Số lượng đặt mượn
Luận án, luận văn Luận án, luận văn Thư viện DL

DL Library

Kho luận văn
Thư viện DL

DL Library

070.1 Sẵn sàng LV009916
Tổng số đặt mượn: 0

Luận văn ThS. Ngôn ngữ học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013

Tìm hiểu các vấn đề lý luận cơ bản về khái niệm báo chí, phong cách ngôn ngữ báo chí; ảnh báo chí, đặc điểm, tính chất, tiêu chí đánh giá của ảnh báo chí; khái niệm chú thích ảnh, ngôn ngữ chú thích ảnh. Khảo sát và miêu tả đặc điểm cấu trúc của văn bản chú thích ảnh báo chí như: chú thích văn bản có cấu trúc là ngữ (ngữ danh từ, ngữ động từ) và chú thích văn bản có cấu trúc là câu (câu đơn, câu phức và câu ghép). Nghiên cứu thông tin ngữ nghĩa của chú thích ảnh báo chí như: chú thích ảnh zéro, chú thích ảnh định vị thông tin, chú thích ảnh mở rộng thông tin theo ảnh, chú thích ảnh mở rộng thông tin theo bài viết, chú thích ảnh là một lời gợi ý và bố cục của chú thích ảnh báo chí

Hiện tại chưa có bình luận nào về tài liệu này.

Đăng nhập để gửi bình luận.

QRcode

Được phát triển bởi D&L