Hiển thị đơn giản Hiển thị MARC Hiển thị ISBD

Việc làm của thanh niên lao động tự do từ nông thôn ra thành phố (qua khảo sát tại quận Đống Đa) : Luận văn ThS. Xã hội học: 60 31 30 /

Tác giả: Nguyễn, Đức Hoàn; Võ, Thị Mai [người hướng dẫn].
Kiểu tài liệu: materialTypeLabelSáchXuất bản: H. : ĐHKHXH&NV, 2013Mô tả vật lý: 82 tr. + CD-ROM + tóm tắt.Chủ đề: Xã hội học | Việc làm | Thanh niên | Lao động tự do | Hà NộiGhi chú luận văn: Luận văn ThS. Xã hội học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013 Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận về vấn đề việc làm của thanh niên lao động tự do. Phân tích, đánh giá thực trạng việc làm của thanh niên lao động tự do di cư từ nông thôn ra Hà Nội. Tìm hiểu nguyên nhân, động cơ thúc đẩy sự di cư của thanh niên nông thôn cũng như những tâm tư, nguyện vọng của họ liên quan đến việc làm. Đề xuất một số giải pháp nhằm giải quyết việc làm cho thanh niên lao động tự do từ các vùng nông thôn ra Hà Nội lao động, kiếm sống có điều kiện phát triển toàn diện hơn.
    Đánh giá trung bình: 0.0 (0 phiếu)
Kiểu tài liệu Kho hiện tại Thư viện chính: Ký hiệu phân loại Trạng thái Ngày hết hạn ĐKCB Số lượng đặt mượn
Luận án, luận văn Luận án, luận văn Thư viện DL

DL Library

Kho luận văn
Thư viện DL

DL Library

331.11 Sẵn sàng LV009920
Tổng số đặt mượn: 0

Luận văn ThS. Xã hội học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013

Trình bày cơ sở lý luận về vấn đề việc làm của thanh niên lao động tự do. Phân tích, đánh giá thực trạng việc làm của thanh niên lao động tự do di cư từ nông thôn ra Hà Nội. Tìm hiểu nguyên nhân, động cơ thúc đẩy sự di cư của thanh niên nông thôn cũng như những tâm tư, nguyện vọng của họ liên quan đến việc làm. Đề xuất một số giải pháp nhằm giải quyết việc làm cho thanh niên lao động tự do từ các vùng nông thôn ra Hà Nội lao động, kiếm sống có điều kiện phát triển toàn diện hơn.

Hiện tại chưa có bình luận nào về tài liệu này.

Đăng nhập để gửi bình luận.

QRcode

Được phát triển bởi D&L