Hiển thị đơn giản Hiển thị MARC Hiển thị ISBD

Đảng với hoạt động đối thoại của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam từ năm 1996 đến năm 2010 : Luận văn ThS. Lịch sử: 60 22 56 /

Tác giả: Hồ, Thị Liên Hương; Vũ, Quang Hiển [người hướng dẫn].
Kiểu tài liệu: materialTypeLabelSáchXuất bản: H. : ĐHKHXH&NV, 2013Mô tả vật lý: 161 tr. + CD-ROM + tóm tắt.Chủ đề: Lịch sử Đảng | Đảng Cộng sản Việt Nam | Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam | Giai đoạn 1996-2010 | Đường lối lãnh đạoGhi chú luận văn: Luận văn ThS. Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013 Tóm tắt: Trình bày sự chỉ đạo của Đảng đối với hoạt động đối ngoại nhân dân và lần đầu tiên trình bày quá trình Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (HLHPNVN) cụ thể hóa chủ trương đối ngoại của Đảng thành những phương hướng, mục tiêu đối ngoại riêng, thông qua hai quãng thời gian từ năm 1996 đến năm 2000, và từ năm 2001 đến năm 2010. Khái quát về những hoạt động đối ngoại ngày một phong phú, có chất lượng của HLHPNVN dưới sự lãnh đạo của Đảng. Từ đó, thấy được thành tựu, hạn chế trong hoạt động đối ngoại của Hội và phân tích được nguyên nhân chủ quan cũng như khách quan dẫn tới những vấn đề đã nêu. Rút ra những bài học kinh nghiệm nhằm đề ra những chính sách, biện pháp đối ngoại của Hội, vừa phù hợp chủ trương chung của Đảng Cộng sản Việt Nam vừa phù hợp với đặc điểm riêng của HLHPNVN, của phụ nữ Việt Nam. Vận dụng những bài học kinh nghiệm được đưa ra, sẽ là cơ hội giúp hoạt động đối ngoại của Hội ngày một phát triển, đi vào chiều sâu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tăng cường hội nhập quốc tế toàn diện.
    Đánh giá trung bình: 0.0 (0 phiếu)
Kiểu tài liệu Kho hiện tại Thư viện chính: Ký hiệu phân loại Trạng thái Ngày hết hạn ĐKCB Số lượng đặt mượn
Luận án, luận văn Luận án, luận văn Thư viện DL

DL Library

Kho luận văn
Thư viện DL

DL Library

324.25970755 Sẵn sàng LV009921
Tổng số đặt mượn: 0

Luận văn ThS. Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013

Trình bày sự chỉ đạo của Đảng đối với hoạt động đối ngoại nhân dân và lần đầu tiên trình bày quá trình Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (HLHPNVN) cụ thể hóa chủ trương đối ngoại của Đảng thành những phương hướng, mục tiêu đối ngoại riêng, thông qua hai quãng thời gian từ năm 1996 đến năm 2000, và từ năm 2001 đến năm 2010. Khái quát về những hoạt động đối ngoại ngày một phong phú, có chất lượng của HLHPNVN dưới sự lãnh đạo của Đảng. Từ đó, thấy được thành tựu, hạn chế trong hoạt động đối ngoại của Hội và phân tích được nguyên nhân chủ quan cũng như khách quan dẫn tới những vấn đề đã nêu. Rút ra những bài học kinh nghiệm nhằm đề ra những chính sách, biện pháp đối ngoại của Hội, vừa phù hợp chủ trương chung của Đảng Cộng sản Việt Nam vừa phù hợp với đặc điểm riêng của HLHPNVN, của phụ nữ Việt Nam. Vận dụng những bài học kinh nghiệm được đưa ra, sẽ là cơ hội giúp hoạt động đối ngoại của Hội ngày một phát triển, đi vào chiều sâu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tăng cường hội nhập quốc tế toàn diện.

Hiện tại chưa có bình luận nào về tài liệu này.

Đăng nhập để gửi bình luận.

QRcode

Được phát triển bởi D&L