Tìm thấy 1102 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Kiểm sát điều tra - Thực trạng và giải pháp qua thực tiễn ở Thừa Thiên Huế

Tác giả: Lê Đức Khanh; Phạm Hồng Hải.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : Khoa Luật, 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện DL (1). Kho tài liệu: Kho luận văn 345.597 .

2. Một số vấn đề pháp lý về hợp đồng bảo hiểm theo luật kinh doanh bảo hiểm

Tác giả: Hoàng Trọng Huy; Nguyễn Am Hiểu.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : Khoa Luật, 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện DL (1). Kho tài liệu: Kho luận văn 343.597 086 .

3. Luật tục với việc bảo vệ tài nguyên và môi trường của một số dân tộc ít người ở Việt Nam

Tác giả: Hoàng Văn Quynh; Hoàng, Thị Kim Quế.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : Khoa Luật, 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện DL (1). Kho tài liệu: Kho luận văn 344.597 .

4. Chế độ dạy và học nghề theo pháp luật lao động Việt Nam

Tác giả: Đào Mộng Điệp; Phạm Công Trứ.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : Khoa Luật, 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện DL (1). Kho tài liệu: Kho luận văn 344.597 .

5. Đấu tranh phòng, chống tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác tại địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Tác giả: Nguyễn Thị Minh Nguyệt; Võ Khánh Vinh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : Khoa Luật, 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện DL (1). Kho tài liệu: Kho luận văn 345.597 .

6. Đấu tranh phòng chống tội giết người trên địa bàn tỉnh DAKLAK

Tác giả: Nguyễn, Lộc; Đỗ Ngọc Quang.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : Khoa Luật, 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện DL (1). Kho tài liệu: Kho luận văn 345.597 .

7. Một số giải pháp cho bài toán tìm kiếm trong cơ sở dữ liệu HYPERTEXT

Tác giả: Phạm Thị Thanh Nam; Hà,Quang Thụy.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : Khoa Công nghệ, 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện DL (1). Kho tài liệu: Kho luận văn 005.7 .

8. Mô hình thực thể liên kết mở rộng và cài đặt bằng UML

Tác giả: Đồng Văn Hoan; Nguyễn Tuệ.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : Khoa Công nghệ, 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện DL (1). Kho tài liệu: Kho luận văn 004.2 .

9. Quản trị mạng dựa trên công nghệ MOBILE AGENT

Tác giả: Dương Chí Đức; Bùi Thế Hồng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : Khoa Công nghệ, 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện DL (1). Kho tài liệu: Kho luận văn 004.6 .

10. Một số kỹ thuật giấu tin trong ảnh màu

Tác giả: Đặng Trần Phú; Nguyễn Xuân Huy.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : Khoa Công nghệ, 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện DL (1). Kho tài liệu: Kho luận văn 005.8 .

11. Nghiên cứu phát triển các dịch vụ giá trị gia tăng trên nền SMS

Tác giả: Ngô Thị Thanh Tú; Nguyễn Quốc Toản.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : Khoa Công nghệ, 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện DL (1). Kho tài liệu: Kho luận văn 621.385 .

12. Nhiễu xuyên âm trong thiết bị đường dây thuê bao số không đối xứng

Tác giả: Nguyễn Quang Hải; Nguyễn Viết Kính.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : Khoa Công nghệ, 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện DL (1). Kho tài liệu: Kho luận văn 621.382 .

13. Xây dựng hệ thống truyền kết quả đo lường trên mạng điện lưới

Tác giả: Trần, Xuân Tú; Ngô, Diên Tập.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : Khoa Công nghệ, 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện DL (1). Kho tài liệu: Kho luận văn 621.38 .

14. Quản lý quy trình phần mềm theo mô hình trưởng thành khả năng SW-CMM

Tác giả: Nguyễn Ngọc Toàn; Nguyễn Quốc Toản.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : Khoa Công nghệ, 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện DL (1). Kho tài liệu: Kho luận văn 005 .

15. Cơ sở dữ liệu hướng đối tượng và một số vấn đề lý thuyết

Tác giả: Phạm Chí Danh; Nguyễn Tuệ.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : Khoa Công nghệ, 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện DL (1). Kho tài liệu: Kho luận văn 005.7 .

16. Pháp luật quốc tế về chống khủng bố, một số vấn để lý luận và thực tiễn

Tác giả: Nguyễn Long; Hoàng Ngọc Giao.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : Khoa Luật, 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện DL (1). Kho tài liệu: Kho luận văn 341.773 .

17. Pháp luật đầu tư nước ngoài ở Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế khu vực

Tác giả: Nguyễn Thị Hà; Phạm, Duy Nghĩa.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : Khoa Luật, 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện DL (1). Kho tài liệu: Kho luận văn 343.597 .

18. Công nghệ xử lý phân tích trực tuyến trong việc trợ giúp quyết định

Tác giả: Phạm Minh Quý; Đỗ, Trung Tuấn.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : Khoa Công nghệ, 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện DL (1). Kho tài liệu: Kho luận văn 005.7 .

19. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành trong quá trình công nghiệp hoá hướng về xuất khẩu ở Việt Nam

Tác giả: Đinh Thị Minh Lệ; Trần Đình Thiên.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : Khoa Kinh tế, 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện DL (1). Kho tài liệu: Kho luận văn 338.959 7 .

20. Phân tích thiết kế dịch vụ truyền thông trong hệ thống AGENT di động

Tác giả: Lê Trường Thiên; Đoàn Văn Ban.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : Khoa Công nghệ, 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện DL (1). Kho tài liệu: Kho luận văn 621.382 .

Được phát triển bởi D&L