Your search returned 172 results. Subscribe to this search

|
1. Tài chính / Cơ quan thông tin lý luận và nghiệp vụ của ngành tài chính [Tạp chí]

by Cơ quan thông tin lý luận và nghiệp vụ của ngành tài chính.

Material type: serial Continuing resource Publisher: Hà Nội : Tài chính, 1990-Availability: No items available

Request article Log in to add tags. Add to cart
2. Lao động & Công đoàn = : Labour and trade union review / Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam [Tạp chí]

by Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam.

Material type: serial Continuing resource Publisher: Hà Nội : Công ty In Công đoàn, 1970Other title: Labour and trade union review | Lao động và Công đoàn.Availability: No items available

3. Văn nghệ quân đội / Tổng cục chính trị quân đội nhân dân Việt Nam [Tạp chí]

by Tổng cục chính trị quân đội nhân dân Việt Nam.

Material type: serial Continuing resource Publisher: Hà Nội : Nhà máy in Quân đội nhân dân Việt Nam, 1995Availability: No items available

4. Những vấn đề Kinh tế & Chính trị thế giới = : Review of World Economic and Political Issues / Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới [Tạp chí]

by Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới.

Material type: serial Continuing resource Publisher: Hà Nội , 1990-Other title: Review of World Economic and Political Issues.Availability: No items available
  (1 votes)
5. Khoa học & Tổ quốc [Tạp chí]

Material type: serial Continuing resource Publisher: Hà Nội : Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt nam, 1991Other title: Khoa học và Tổ quốc.Availability: No items available

6. Pháp chế xã hội chủ nghĩa / Cơ quan của bộ tư pháp [Tạp chí]

by Cơ quan của bộ tư pháp.

Material type: serial Continuing resource Publisher: Hà Nội Availability: No items available

7. Ánh sáng đẹp : Nghệ thuật nhiếp ảnh -- Hội nhiếp ảnh TP.Hồ Chí Minh [Tạp chí]

by Hội nhiếp ảnh TP.Hồ Chí Minh.

Material type: serial Continuing resource Publisher: T.P. Hồ Chí Minh, 2005-Availability: No items available

8. Điện ảnh ngày nay / Viện Phim Việt Nam. Bộ văn hóa thông tin [Tạp chí]

by Viện Phim Việt Nam. Bộ văn hóa thông tin.

Material type: serial Continuing resource Publisher: Hà Nội Availability: No items available

9. Sinh Viên(Chuyên đề) / Bộ giáo dục và đào tạo [Tạp chí]

by Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Material type: serial Continuing resource Publisher: Hà Nội Availability: No items available

10. Gia đình ngày nay / Trung tâm nghiên cứu gia đình và phụ nữ [Tạp chí]

by Trung tâm nghiên cứu gia đình và phụ nữ.

Material type: serial Continuing resource Publisher: Hà Nội Availability: No items available

11. Bác sĩ gia đình : Tài liệu chăm sóc sức khoẻ gia đình / Nguyễn Xuân Cương chủ biên [Tạp chí]

Material type: serial Continuing resource Publisher: Hà Nội : Y học, 2003-Availability: No items available

12. Các văn bản pháp quy / Trung tâm thông tin thương mại. Bộ thương mại [Tạp chí]

by Trung tâm thông tin công nghiệp và thương mại. Bộ công thương | Trung tâm thông tin thương mại. Bộ thương mại.

Material type: serial Continuing resource Publisher: Hà Nội Other title: New law documents.Availability: No items available

13. Hoạt động khoa học / Uỷ ban khoa học nhà nước [Tạp chí]

by Uỷ ban khoa học nhà nước.

Material type: serial Continuing resource Publisher: Hà Nội : Bộ Khoa học và Công nghệ, 1975-Other title: Tạp chí Khoa học công nghệ Việt Nam.Availability: No items available

14. Chứng khoán Việt Nam = : Vietnam Securites Review / Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước. Bộ tài chính [Tạp chí]

by Uỷ ban Chứng khoán nhà nước. Bộ tài chính.

Material type: serial Continuing resource Publisher: Hà Nội Other title: Vietnam Securites Review.Availability: No items available

15. Con số & sự kiện / Tổng cục thống kê [ Tạp chí ]

by Tổng cục thống kê.

Material type: serial Continuing resource Publisher: Hà Nội Other title: Con số và sự kiện .Availability: No items available

16. Nghiên cứu văn học / Viện Văn học - Viện khoa học xã hội Việt Nam [Tạp chí]

by Viện Văn học -Viện khoa học xã hội Việt Nam.

Material type: serial Continuing resource Availability: No items available

17. Nghiên cứu lịch sử / Viện Sử học [Tạp chí ]

by Viện sử học.

Material type: serial Continuing resource Publisher: Hà Nội Availability: No items available

18. Năng lượng= : Energy review / Bộ Năng lượng [Tạp chí]

by Bộ Năng lượng.

Material type: serial Continuing resource Publisher: Hà Nội Other title: energy review.Availability: No items available

19. Công nghiệp nhẹ / Bộ công nghiệp [Tạp chí]

by Bộ công nghiệp.

Material type: serial Continuing resource Publisher: Hà Nội Availability: No items available

20. Kiến trúc / Hội kiến trúc sư Việt Nam [Tạp chí]

by Hội kiến trúc sư Việt Nam.

Material type: serial Continuing resource Publisher: Hà Nội Availability: No items available