Your search returned 9 results. Subscribe to this search

|
1. Luật tục với việc bảo vệ tài nguyên và môi trường của một số dân tộc ít người ở Việt Nam

by Hoàng Văn Quynh; Hoàng, Thị Kim Quế.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: not fiction Publisher: H. : Khoa Luật, 2003Availability: Items available for loan: Thư viện DL (1). Location(s): Kho luận văn 344.597 .

2. Bảo vệ quyền trẻ em trong pháp luật Việt Nam thực trạng và giải pháp

by Lê Thị Nga; Hoàng, Thị Kim Quế.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: not fiction Publisher: H. : Khoa Luật, 2002Availability: Items available for loan: Thư viện DL (1). Location(s): Kho luận văn 344.597 .

3. Pháp luật xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

by Trần Thị Lâm Thi; Hoàng, Thị Kim Quế.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: not fiction Publisher: H. : Khoa Luật, 2003Availability: Items available for loan: Thư viện DL (1). Location(s): Kho luận văn 342.597 .

4. Hoàn thiện pháp luật về xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật ở Việt Nam hiện nay

by Võ Trí Hảo; Hoàng, Thị Kim Quế.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: not fiction Publisher: H. : Khoa Luật, 2003Availability: Items available for loan: Thư viện DL (1). Location(s): Kho luận văn 342.597 .

5. Tư tưởng Hồ Chí Minh về pháp luật

by Phạm, Đức Hoà; Hoàng, Thị Kim Quế.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: not fiction Publisher: H. : Khoa Luật, 2004Availability: Items available for loan: Thư viện DL (1). Location(s): Kho luận văn 335.434 6 .

6. Hương ước và vai trò của hương ước trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam hiện nay

by Đặng, Thị Mai Hương; Hoàng, Thị Kim Quế.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: not fiction Publisher: H. : Khoa Luật, 2004Availability: Items available for loan: Thư viện DL (1). Location(s): Kho luận văn 340.095 97 .

7. Những vấn đề lý luận và thực tiễn về cải cách hệ thống Tòa án Việt Nam theo định hướng xây dựng nhà nước pháp quyền

by Đỗ, Thị Ngọc Tuyết; Hoàng, Thị Kim Quế; Lê, Cảm.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: not fiction Publisher: H. : Khoa Luật, 2005Availability: Items available for loan: Thư viện DL (1). Location(s): Kho luận văn 347.597 .

8. Trách nhiệm pháp lý trong lĩnh vực bảo vệ môi trường ở Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 6.01.01

by Nguyễn, Thị Tố Uyên; Hoàng, Thị Kim Quế.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: not fiction Publisher: H. : Khoa Luật, 2005Availability: Items available for loan: Thư viện DL (1). Location(s): Kho luận văn 343.597 .

9. Đặc điểm của pháp luật trong nhà nước pháp quyền và một số vấn đề đặt ra trong việc đổi mới quy trình lập pháp đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa : Luận văn ThS Luật: 6.01.01

by Trương, Thị Diệu Thuý; Hoàng, Thị Kim Quế.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: not fiction Publisher: H. : Khoa Luật, 2005Availability: Items available for loan: Thư viện DL (1). Location(s): Kho luận văn 340.095 97 .

Supported by D&L