Tìm thấy 53 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Fundamentals of chemistry : Student Study Guide

Tác giả: Goldberg, David E.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: N.Y.,... : McGraw-Hill , 1998Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện DL (14). Kho tài liệu: Kho giáo trình 540‰222 .

2. Fundamentals of Chemistry

Tác giả: Goldberg, David E.

Ấn bản: 2nd ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston : McGraw-Hill , 1998Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện DL (14). Kho tài liệu: Kho giáo trình 540 .

3. Macroeconomics

Tác giả: Colander, David C.

Ấn bản: 3rd ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston : McGaw-Hill, 1998Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện DL (14). Kho tài liệu: Kho giáo trình 339 .

4. Essentials of Organic Chemistry

Tác giả: Boxer, Robert J.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston : McGraw-Hill , 1997Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện DL (14). Kho tài liệu: Kho giáo trình 547 .

5. Fundamentals of Chemistry : Student Study Guide to Accompany

Tác giả: Goldberg, David E.

Ấn bản: 2nd ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston : McGraw-Hill , 1998Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện DL (14). Kho tài liệu: Kho giáo trình 540 .

6. Employment Law for Business

Tác giả: Bennett-Alexander, Dawn D; Pincus, Laura B.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: N.Y. : Irwin, McGraw-Hill, 1998Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện DL (14). Kho tài liệu: Kho giáo trình 344.7301 .

7. College Writing Skills with Readings

Tác giả: Langan, John.

Ấn bản: 4th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: N.Y. : The McGraw-Hill Companies, Inc., 1997Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện DL (14). Kho tài liệu: Kho giáo trình 808.042 7 .

8. Auditing concepts and methods : a guide to current theory and practice

Tác giả: Carmichael, Douglas R; Schallar, Carol A; Willingham, John J.

Ấn bản: 6th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston. : McGraw-Hill, 1996Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện DL (14). Kho tài liệu: Kho giáo trình 657 .

9. Information technology for management

Tác giả: Lucas, Henry C.

Ấn bản: 6th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: N.Y. : McGraw-Hill, c1997Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện DL (14). Kho tài liệu: Kho giáo trình 658.4 .

10. Advanced financial accounting

Tác giả: Baker, Richard E; King, Thomas E; Lembke, Valdean C.

Ấn bản: 4th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston : Irwin/McGraw-Hill, c1999Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện DL (14). Kho tài liệu: Kho giáo trình 657 .

11. Study guide to accompany the economy today

Tác giả: Wilson, Linda; Ziegler, Lawrence F.

Ấn bản: 7th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York : McGraw-Hill Companies, Inc., 1997Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện DL (14). Kho tài liệu: Kho giáo trình 330 .

12. Study guide to accompany macroeconomics

Tác giả: Weber, William V.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York : McGraw-Hill, 1997Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện DL (10). Kho tài liệu: Kho giáo trình 339 .

13. Macroeconomics : principles, problems, and policies

Tác giả: McConnell, Campbell R; Brue, Stanley L.

Ấn bản: 14th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: microfiche ; Literary form: not fiction ; Audience: Preschool; Xuất bản: Boston : Irwin/McGraw-Hill, c1999Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện DL (10). Kho tài liệu: Kho giáo trình 339 .

14. CMOS digital integrated circuits : analysis and design

Tác giả: Kang, Sung-Mo; Leblebici, Yusuf.

Ấn bản: 3rd ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction ; Audience: Preschool; Xuất bản: Boston : McGraw-Hill, c2003Nguồn trực tuyến: Table of contents | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện DL (5). Kho tài liệu: Kho tham khảo mở 621.39/5 .

15. Design of analog CMOS integrated circuits

Tác giả: Razavi, Behzad.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston, MA : McGraw-Hill, c2001Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến | Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện DL (5). Kho tài liệu: Kho tham khảo mở 621.39/732 .

16. Fundamentals of electric circuits

Tác giả: Alexander, Charles K.

Ấn bản: International ed., 4rd ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston : McGraw-Hill, 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện DL (5). Kho tài liệu: Kho tham khảo mở 621.3192 .

17. Law for business

Tác giả: Barnes, A. James; Dworkin, Terry Morehead; Richards, Eric L.

Ấn bản: 10th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Literary form: not fiction ; Audience: Preschool; Xuất bản: Boston : McGraw-Hill/Irwin, c2009Nguồn trực tuyến: Table of contents only | Contributor biographical information | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện DL (5). Kho tài liệu: Kho tham khảo mở 346.7307 .

18. Essentials of investments

Tác giả: Bodie, Zvi; Kane, Alex; Marcus, Alan J.

Ấn bản: 8th ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Boston, Mass. : Irwin/McGraw Hill, c2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện DL (5). Kho tài liệu: Kho tham khảo đóng 332.6|221 .

19. Managerial accounting

Tác giả: Garrison, Ray H; Brewer, Peter C; Noreen, Eric W.

Ấn bản: 13th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston : McGraw-Hill/Irwin, c2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện DL (5). Kho tài liệu: Kho tham khảo đóng 658.15/11 .

20. Fundamentals of corporate finance

Tác giả: Ross, Stephen A; Jordan, Bradford D; Westerfield, Randolph.

Ấn bản: 9th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston : McGraw-Hill, 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện DL (5). Kho tài liệu: Kho tham khảo đóng 658.15 .

Được phát triển bởi D&L