Giá sách ảo

Đăng nhập để tạo giá sách mới.
Tên giá sách Nội dung Kiểu giá sách 
Hướng dẫn cài đặt HĐH Ubuntu Hiện tại có 4 tài liệutrong giá sách ảo Cộng đồng  
Hướng dẫn cài đặt phần mềm Koha Hiện tại có 5 tài liệutrong giá sách ảo Cộng đồng  
Hướng dẫn sử dụng phần mềm Dspace Hiện tại có 42 tài liệutrong giá sách ảo Cộng đồng  
Hướng dẫn sử dụng phần mềm Koha 3.12 Hiện tại có 8 tài liệutrong giá sách ảo Cộng đồng  
Hướng dẫn sử dụng phần mềm Koha 3.16 Hiện tại có 12 tài liệutrong giá sách ảo Cộng đồng  
Hướng dẫn sử dụng phần mềm Koha 3.18 Hiện tại có 0 tài liệutrong giá sách ảo Cộng đồng  
Sách mới Hiện tại có 6 tài liệutrong giá sách ảo Cộng đồng  
Thủy Hiện tại có 1 tài liệutrong giá sách ảo Cộng đồng  

Được phát triển bởi D&L