Hướng dẫn sử dụng phần mềm Dspace

| Chọn nhan đề để:
Tìm kiếm các tài liệu mới trong Dspace

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: D&L 2015Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện DL (4). Kho tài liệu: Kho giáo trình . Đặt mượn
Tìm kiếm nhanh tài liệu bằng cách nhập từ khóa

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: D&L 2015Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện DL (4). Kho tài liệu: Kho giáo trình . Đặt mượn
 <<    1  2  3  >  >>

Được phát triển bởi D&L