Lý sinh y học (Biểu ghi số 1518)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01073nam a2200241 a 4500
001 - Mã điều khiển
Trường điều khiển 00001540
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20160516160736.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 130506s2005####vm |||||||||||||||||vie||
020 ## - Chỉ số ISBN
Điều kiện mua được (thường là giá) 66000đ
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng vie
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số ấn bản DDC14
Chỉ số phân loại 612
Chỉ số ấn phẩm L600s
100 1# - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Phan, Sỹ An
Mục từ liên quan Chủ biên
245 1# - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Lý sinh y học
Phần còn lại của nhan đề (Nhan đề song song, phụ đề,...) Sách chuyên khảo dành cho Đại học và sau Đại học
Thông tin trách nhiệm Phan Sỹ An , Nguyễn Văn Thiện, Nguyễn Quốc Trân..
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành Hà Nội :
Tên nhà xuất bản, phát hành Y học,
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2005
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 442tr
Khổ 27cm
500 ## - Ghi chú chung
Ghi chú chung Bộ môn vật lý - lý sinh. Trường đại học y Hà Nội
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... Các hiện tượng xảy ra trong các tế bào, mô và cơ thể sống trên quan điểm, phương pháp và các định luật vật lý học (biến đổi năng lượng, vận chuyển vật chất, ánh sáng, bức xạ ion, hiện tượng điện, hiện tượng âm)
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát lí sinh
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Y học
700 1# - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Nguyễn, Quốc Trân
Thuật ngữ liên quan Biên soạn
700 1# - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Nguyễn, Văn Thiện
Thuật ngữ liên quan Biên soạn
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
ĐKCB
Thư viện hiện tại Không cho mượn Nguồn phân loại Đăng ký cá biệt Trạng thái mất tài liệu Thư viện sở hữu Trạng thái hư hỏng Ngày áp dụng giá thay thế Ngày bổ sung Loại khỏi lưu thông Kiểu tài liệu Ký hiệu phân loại Cập nhật lần cuối Kho tài liệu
Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải DươngSẵn sàng 001830Sẵn sàngThư viện đại học kỹ thuật y tế Hải DươngSẵn sàng2016-02-012016-02-01Sẵn sàngTL Phòng đọc612 L600s2016-03-04Thư viện mở 1