Điều dưỡng các bệnh nội khoa (Biểu ghi số 3068)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01087nam a2200241 a 4500
001 - Mã điều khiển
Trường điều khiển 00001955
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20180702142511.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 130517s2002####vm |||||||||||||||||vie||
020 ## - Số sách chuẩn Quốc tế ISBN
Thông tin về điều kiện thu thập tài liệu và/hoặc giá cả 54000 đ.
040 ## - Cơ quan biểu ghi biên mục gốc
Cơ quan biên mục gốc HMTU
Ngôn ngữ biên mục vie
Cơ quan chuyển tải biên mục HMTU
Quy tắc mô tả AACR2
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của chính văn vie
082 ## - Chỉ số phân loại thập phân Dewey
Số lần xuất bản của DDC DDC23
Chỉ số DDC 616.028
Chỉ số Cutter L200B
100 1# - Tiêu đề chính - Tên cá nhân
Họ và tên cá nhân Lê, Thị Bình
245 1# - Nhan đề và thông tin trách nhiệm
Nhan đề Điều dưỡng các bệnh nội khoa
Phần còn lại của nhan đề Dành cho sinh viên Đại học Điều dưỡng
Thông tin trách nhiệm Lê Thị Bình, Nguyễn Văn Chi (ch.b.), Nguyễn Đạt Anh
Số tập T.2
260 ## - Địa chỉ xuất bản
Nơi xuất bản Hà Nội
Nhà xuất bản : Giáo dục
Năm xuất bản , 2017
300 ## - Mô tả vật lý
Độ lớn 159 tr.
Minh họa, phụ bản : bảng, hình vẽ
Kích thước, khổ cỡ ; 27cm.
520 3# - Tóm tắt/Chú giải
Nội dung bài tóm tắt/chú giải Trình bày những kiến thức cơ bản về điều dưỡng cho các bệnh nhân bị bệnh nội khoa đang được điều trị tại các khoa nội như: Bệnh nhân mắc các bệnh thận - tiết niệu, bệnh nhân mắc bệnh cơ - xương - khớp, bệnh nhân nội tiết - bệnh máu.
653 ## - Từ khóa tự do
Thuật ngữ không kiểm soát (Từ khóa tự do) Bệnh nội khoa
653 ## - Từ khóa tự do
Thuật ngữ không kiểm soát (Từ khóa tự do) Điều dưỡng
700 1# - Tác giả cá nhân khác (đồng tác giả)
Tên riêng Nguyễn, Văn Chi
700 1# - Tác giả cá nhân khác (đồng tác giả)
Tên riêng Nguyễn, Đạt Anh
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
ĐKCB
Kiểu tài liệu Ký hiệu phân loại Tài liệu nội bộ Ngày ghi mượn cuối Tài liệu hỏng Tài liệu mất Ngày bổ sung Cập nhật lần cuối Thư viện lưu trữ Nguồn phân loại Đăng ký cá biệt Dừng lưu thông Được ghi mượn Ghi chú tập/phần Số lần ghi mượn Thư viện quản lý Ngày áp dụng giá thay thế Kho
TL Phòng đọc616.028 L200BSẵn sàng Sẵn sàngSẵn sàng2018-07-022018-07-02Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương 048068Sẵn sàng T.2 Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương2018-07-02Thư viện mở 2
TL Phòng đọc616.028 L200BSẵn sàng Sẵn sàngSẵn sàng2018-07-022018-07-02Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương 048069Sẵn sàng T.2 Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương2018-07-02Thư viện mở 2
TL Phòng đọc616.028 L200BSẵn sàng Sẵn sàngSẵn sàng2018-07-022018-07-02Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương 048070Sẵn sàng T.2 Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương2018-07-02Thư viện mở 2
TL Phòng đọc616.028 L200BSẵn sàng Sẵn sàngSẵn sàng2018-07-022018-07-02Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương 048071Sẵn sàng T.2 Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương2018-07-02Thư viện mở 2
TL Phòng đọc616.028 L200BSẵn sàng Sẵn sàngSẵn sàng2018-07-022018-07-02Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương 048072Sẵn sàng T.2 Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương2018-07-02Thư viện mở 2
TL Phòng mượn616 - ĐSẵn sàng Sẵn sàngSẵn sàng2018-07-022018-07-02Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương 048073Sẵn sàng   Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương2018-07-02Thư viện mượn về
TL Phòng mượn616 - ĐSẵn sàng Sẵn sàngSẵn sàng2018-07-022018-07-02Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương 048074Sẵn sàng   Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương2018-07-02Thư viện mượn về
TL Phòng mượn616 - ĐSẵn sàng Sẵn sàngSẵn sàng2018-07-022018-07-02Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương 048075Sẵn sàng   Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương2018-07-02Thư viện mượn về
TL Phòng mượn616 - ĐSẵn sàng Sẵn sàngSẵn sàng2018-07-022018-07-02Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương 048076Sẵn sàng   Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương2018-07-02Thư viện mượn về
TL Phòng mượn616 - ĐSẵn sàng2018-09-18Sẵn sàngSẵn sàng2018-07-022018-10-16Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương 048077Sẵn sàng  1Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương2018-07-02Thư viện mượn về
TL Phòng mượn616 - ĐSẵn sàng Sẵn sàngSẵn sàng2018-07-022018-07-02Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương 048078Sẵn sàng   Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương2018-07-02Thư viện mượn về
TL Phòng mượn616 - ĐSẵn sàng Sẵn sàngSẵn sàng2018-07-022018-07-02Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương 048079Sẵn sàng   Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương2018-07-02Thư viện mượn về
TL Phòng mượn616 - ĐSẵn sàng Sẵn sàngSẵn sàng2018-07-022018-07-02Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương 048080Sẵn sàng   Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương2018-07-02Thư viện mượn về
TL Phòng mượn616 - ĐSẵn sàng Sẵn sàngSẵn sàng2018-07-022018-07-02Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương 048081Sẵn sàng   Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương2018-07-02Thư viện mượn về
TL Phòng mượn616 - ĐSẵn sàng Sẵn sàngSẵn sàng2018-07-022018-07-02Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương 048082Sẵn sàng   Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương2018-07-02Thư viện mượn về
TL Phòng mượn616 - ĐSẵn sàng Sẵn sàngSẵn sàng2018-07-022018-07-02Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương 048083Sẵn sàng   Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương2018-07-02Thư viện mượn về
TL Phòng mượn616 - ĐSẵn sàng Sẵn sàngSẵn sàng2018-07-022018-07-02Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương 048084Sẵn sàng   Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương2018-07-02Thư viện mượn về
TL Phòng mượn616 - ĐSẵn sàng Sẵn sàngSẵn sàng2018-07-022018-07-02Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương 048085Sẵn sàng   Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương2018-07-02Thư viện mượn về
TL Phòng mượn616 - ĐSẵn sàng Sẵn sàngSẵn sàng2018-07-022018-07-02Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương 048086Sẵn sàng   Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương2018-07-02Thư viện mượn về
TL Phòng mượn616 - ĐSẵn sàng Sẵn sàngSẵn sàng2018-07-022018-07-02Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương 048087Sẵn sàng   Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương2018-07-02Thư viện mượn về
TL Phòng mượn616 - ĐSẵn sàng Sẵn sàngSẵn sàng2018-07-022018-07-02Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương 048088Sẵn sàng   Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương2018-07-02Thư viện mượn về
TL Phòng mượn616 - ĐSẵn sàng2018-10-05Sẵn sàngSẵn sàng2018-07-022018-12-25Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương 048089Sẵn sàng  1Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương2018-07-02Thư viện mượn về
TL Phòng mượn616 - ĐSẵn sàng2018-11-21Sẵn sàngSẵn sàng2018-07-022018-11-21Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương 048090Sẵn sàng2018-12-12 2Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương2018-07-02Thư viện mượn về
TL Phòng mượn616 - ĐSẵn sàng2018-09-18Sẵn sàngSẵn sàng2018-07-022018-10-16Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương 048091Sẵn sàng  1Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương2018-07-02Thư viện mượn về
TL Phòng mượn616 - ĐSẵn sàng Sẵn sàngSẵn sàng2018-07-022018-07-02Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương 048092Sẵn sàng   Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương2018-07-02Thư viện mượn về
TL Phòng mượn616 - ĐSẵn sàng Sẵn sàngSẵn sàng2018-07-022018-07-02Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương 048093Sẵn sàng   Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương2018-07-02Thư viện mượn về
TL Phòng mượn616 - ĐSẵn sàng Sẵn sàngSẵn sàng2018-07-022018-07-02Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương 048094Sẵn sàng   Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương2018-07-02Thư viện mượn về
TL Phòng mượn616 - ĐSẵn sàng Sẵn sàngSẵn sàng2018-07-022018-07-02Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương 048095Sẵn sàng   Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương2018-07-02Thư viện mượn về
TL Phòng mượn616 - ĐSẵn sàng Sẵn sàngSẵn sàng2018-07-022018-07-02Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương 048096Sẵn sàng   Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương2018-07-02Thư viện mượn về
TL Phòng mượn616 - ĐSẵn sàng Sẵn sàngSẵn sàng2018-07-022018-07-02Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương 048097Sẵn sàng   Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương2018-07-02Thư viện mượn về
TL Phòng mượn616 - ĐSẵn sàng Sẵn sàngSẵn sàng2018-07-022018-07-02Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương 048098Sẵn sàng   Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương2018-07-02Thư viện mượn về
TL Phòng mượn616 - ĐSẵn sàng Sẵn sàngSẵn sàng2018-07-022018-07-02Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương 048099Sẵn sàng   Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương2018-07-02Thư viện mượn về
TL Phòng mượn616 - ĐSẵn sàng Sẵn sàngSẵn sàng2018-07-022018-07-02Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương 048100Sẵn sàng   Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương2018-07-02Thư viện mượn về
TL Phòng mượn616 - ĐSẵn sàng Sẵn sàngSẵn sàng2018-07-022018-07-02Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương 048101Sẵn sàng   Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương2018-07-02Thư viện mượn về
TL Phòng mượn616 - ĐSẵn sàng Sẵn sàngSẵn sàng2018-07-022018-07-02Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương 048102Sẵn sàng   Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương2018-07-02Thư viện mượn về
TL Phòng mượn616 - ĐSẵn sàng Sẵn sàngSẵn sàng2018-07-022018-07-02Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương 048103Sẵn sàng   Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương2018-07-02Thư viện mượn về
TL Phòng mượn616 - ĐSẵn sàng Sẵn sàngSẵn sàng2018-07-022018-07-02Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương 048104Sẵn sàng   Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương2018-07-02Thư viện mượn về
TL Phòng mượn616 - ĐSẵn sàng Sẵn sàngSẵn sàng2018-07-022018-07-02Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương 048105Sẵn sàng   Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương2018-07-02Thư viện mượn về
TL Phòng mượn616 - ĐSẵn sàng Sẵn sàngSẵn sàng2018-07-022018-07-02Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương 048106Sẵn sàng   Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương2018-07-02Thư viện mượn về
TL Phòng mượn616 - ĐSẵn sàng Sẵn sàngSẵn sàng2018-07-022018-07-02Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương 048107Sẵn sàng   Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương2018-07-02Thư viện mượn về
TL Phòng mượn616 - ĐSẵn sàng Sẵn sàngSẵn sàng2018-07-022018-07-02Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương 048108Sẵn sàng   Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương2018-07-02Thư viện mượn về
TL Phòng mượn616 - ĐSẵn sàng Sẵn sàngSẵn sàng2018-07-022018-07-02Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương 048109Sẵn sàng   Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương2018-07-02Thư viện mượn về
TL Phòng mượn616 - ĐSẵn sàng2018-09-18Sẵn sàngSẵn sàng2018-07-022018-10-17Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương 048110Sẵn sàng  1Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương2018-07-02Thư viện mượn về
TL Phòng mượn616 - ĐSẵn sàng Sẵn sàngSẵn sàng2018-07-022018-07-02Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương 048111Sẵn sàng   Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương2018-07-02Thư viện mượn về
TL Phòng mượn616 - ĐSẵn sàng Sẵn sàngSẵn sàng2018-07-022018-07-02Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương 048112Sẵn sàng   Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương2018-07-02Thư viện mượn về
TL Phòng mượn616 - ĐSẵn sàng Sẵn sàngSẵn sàng2018-07-022018-07-02Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương 048113Sẵn sàng   Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương2018-07-02Thư viện mượn về
TL Phòng mượn616 - ĐSẵn sàng Sẵn sàngSẵn sàng2018-07-022018-07-02Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương 048114Sẵn sàng   Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương2018-07-02Thư viện mượn về
TL Phòng mượn616 - ĐSẵn sàng Sẵn sàngSẵn sàng2018-07-022018-07-02Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương 048115Sẵn sàng   Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương2018-07-02Thư viện mượn về
TL Phòng mượn616 - ĐSẵn sàng Sẵn sàngSẵn sàng2018-07-022018-07-02Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương 048116Sẵn sàng   Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương2018-07-02Thư viện mượn về
TL Phòng mượn616 - ĐSẵn sàng Sẵn sàngSẵn sàng2018-07-022018-07-02Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương 048117Sẵn sàng   Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương2018-07-02Thư viện mượn về