Thông báo về việc nghỉ phục vụ ngoài giờ

[Đăng ngày: 24/07/2018]


 THÔNG BÁO

Về việc nghỉ phục vụ ngoài giờ hành chính

 

Được sự đồng ý của Hiệu trưởng trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương. Thực hiện theo kế hoạch đào tạo của Trường từ ngày 23/07/2018 sinh viên được nghỉ hè. Vậy Thư viện ngừng phục vụ bạn đọc ngoài giờ vào các buổi tối và ngày thứ 7 trong tuần từ 23/7/2018. Thư viện sẽ phục vụ trở lại khi vào năm học mới.

 

                                                                           

 

 

                                                                                                        

 

 

 

Sự kiện

Sách mới