Thông báo về việc việc mở cửa phục vụ tại thư viện

[Đăng ngày: 08/03/2019]


 THÔNG BÁO

Về việc Thông báo về việc việc mở cửa phục vụ tại thư viện

 

Được sự đồng ý của Hiệu trưởng trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương. Do thư viện không đủ nhân lực mở cửa phục vụ tất cả các buổi trong giờ hành chính và ngoài giờ. Nên Thư viện trường mở cửa phục vụ bạn đọc theo lịch như sau: 

1.                  Phòng mượn sách mang về:

-          Sáng: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

-          Chiều: Thứ 3,4, thứ 6 hàng tuần

2.                Phòng thư viện mở 1, 2:

-          Sáng: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

-          Chiều: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

-          Các buổi tối từ thứ 2 đến thứ 5 và ngày thứ 7 mở cửa luân phiên

3.                Phòng Thư viện mở 3 (Phòng báo, tạp chí – luận văn)

 

-          Bạn đọc có nhu cầu ít hơn so với các phòng trên. Thư viện xin được đóng cửa và mở cửa phục vụ khi có nhu cầu từ bạn đọc. Vậy thư viện thông báo khi bạn đọc có nhu cầu tài liệu tại phòng 602 liên hệ trực tiếp với cô phòng 603 khu Giảng đường - Thư viện.

                                                                           


Sự kiện

Sách mới