DANH MỤC CÁC LOẠI BÁO, TẠP CHÍ THƯ VIỆN

[Đăng ngày: 19/12/2017]
STT TÊN BÁO,TẠP CHÍ SL/tháng
1 An ninh thủ đô Từ T.2-CN hàng tuần
2 Công an nhân dân  Từ T.2-CN hàng tuần
3 Đời sống và pháp luật T. 2,4,6 hàng tuần
4 Giáo dục thời đại Từ T.2-CN hàng tuần
5 Hải Dương Từ T.2-CN hàng tuần
6 Tuổi trẻ thủ đô T. 2,4,6 hàng tuần
7 Tiền phong Từ T.2-CN hàng tuần
8 Lao động Từ T.2-CN hàng tuần
9 Nhân dân Từ T.2-CN hàng tuần
10 Pháp luật việt Nam Từ T.2-CN hàng tuần
11 Phụ nữ thủ đô  T.4 hàng tuần
12 Phụ nữ Việt Nam T. 2,4,6 hàng tuần
13 Tạp chí Kiểm tra Tháng 1 số
14 Thanh niên Từ T.2-CN hàng tuần
15 Thể thao hàng ngày Từ T.2-CN hàng tuần
16 Đặc san gia đình và xã hội Tháng 1 số
17 Tạp chí Cộng sản Tháng 1 số
18 An ninh thế giới T.4, 7  hàng tuần
19 Kiến thức ngày nay Tháng 2 số
20 Hoa học trò Thứ 2 hàng tuần
21 Sinh viên việt nam Thứ 2 hàng tuần
22 Chuyên đề 2-Sinh viên VN bán nguyệt san Tháng 1 số
23 Thời trang trẻ Tháng 4 số
24 Làm bạn với máy vi tính Tháng 4 số
25 Kiến thức gia đình Tháng 2 số
26 Đời sống gia đình Tháng 4 số
27 Phụ nữ Việt Nam cuối tuần Tháng 4 số
28 Hạnh phúc gia đình Tháng 4 số
29 Tâm lý học Tháng 1 số
30 Xây dựng Đảng Tháng 1 số
31 Người đẹp Quí 1 số
32 Gia đình Việt Nam Tháng 2 số

Sự kiện

Sách mới