Hiển thị đơn giản Hiển thị MARC Hiển thị ISBD

Tạp chí y học Việt Nam

Kiểu tài liệu: materialTypeLabelContinuing ResourceTài liệu chủ: Hiển thị tài liệu chủXuất bản: Hà Nội : Bộ Y Tế, 2012
    Đánh giá trung bình: 0.0 (0 phiếu)
Biểu ghi không có ĐKCB đính kèm

ẤN PHẨM ĐỊNH KỲ

Hiện tại có 1 kỳ ấn phẩm liên quan đến nhan đề này.

Tại thư viện: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương

Kỳ ÂPĐK từ: 01/01/2007 tới: 16/03/2046

Hiện có 12 kỳ ấn phẩm thư viện nhận về trong thời gian gần đây:

Kỳ ấn phẩm Thời gian Trạng thái Ghi chú
Tháng 2 - Số 1&2 - 2019 01/04/2019 Đã về 02
Số 2 - tháng 11 - 2018 25/01/2019 Đã về 2
Tháng 1 - Số 2- 2019 01/04/2019 Đã về 02
Số 1&2 - tháng 12 - 2018 25/01/2019 Đã về 2
Tháng 1 - Số 1 - 2019 01/04/2019 Đã về 02
Tháng 11 - Số chuyên đề tập 472: Chào mừng hội nghị y học cấp cứu quốc tế VSEM 2018 15/11/2018 Đã về 2
Tháng 11-Số chuyên đề 472: Hội nghị khoa học thường niên lần thứ VII-2018 15/11/2018 Đã về 2
Vol. 44, No. 1 29/10/2018 Đã về
Tháng 10 - số chuyên đề 2018._ Tập 471: công trình nghiên cứu khoa học bệnh viện thanh nhàn lần th.. 12/02/2019 Đã về 2 cuốn
Vol. 471, No. 2 (tháng 10) 15/11/2018 Đã về 2
Vol. 44, No. 12 15/10/2018 Đã về
Tháng 10 - Số chuyên đề ung thư tập 471 năm 2018 15/11/2018 Đã về

Hiển thị chi tiết

Hiện tại chưa có bình luận nào về tài liệu này.

Đăng nhập để gửi bình luận.

Click vào ảnh bìa để xem hình ảnh rõ hơn

QRcode