Hiển thị đơn giản Hiển thị MARC Hiển thị ISBD

Tạp chí y học Việt Nam

Kiểu tài liệu: materialTypeLabelContinuing ResourceTài liệu chủ: Hiển thị tài liệu chủXuất bản: Hà Nội : Bộ Y Tế, 2012
    Đánh giá trung bình: 0.0 (0 phiếu)
Biểu ghi không có ĐKCB đính kèm

ẤN PHẨM ĐỊNH KỲ

Hiện tại có 1 kỳ ấn phẩm liên quan đến nhan đề này.

Tại thư viện: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương

Kỳ ÂPĐK từ: 01/01/2007 tới: 16/03/2046

Hiện có 12 kỳ ấn phẩm thư viện nhận về trong thời gian gần đây:

Kỳ ấn phẩm Thời gian Trạng thái Ghi chú
Tháng 6 - Số 2/2019 - Tập 479 06/08/2019 Đã về 2
Tháng 5 - Số 2/2019 - Tập 478 06/08/2019 Đã về 2
Tháng 5 - Số 1/2019 - Tập 478 06/08/2019 Đã về 2
Tháng 6 - Số 1/2019 - Tập 479 06/08/2019 Đã về 2
Tháng 5 - Số đặc biệtT.478/2019 27/05/2019 Đã về 02
Tháng 4 - Số đặc biệt.T477/2019 27/05/2019 Đã về 02
Tháng 4 - Số 1.T 477/2019 27/05/2019 Đã về 02
Tháng 4 - Số 2.T 477/2019 27/05/2019 Đã về 02
Tháng 3 - Số 1&2.T 476/2019 27/05/2019 Đã về 02
Tháng 2 - Số 1&2 - 2019 01/04/2019 Đã về 02
Số 2 - tháng 11 - 2018 25/01/2019 Đã về 2
Tháng 1 - Số 2- 2019 01/04/2019 Đã về 02

Hiển thị chi tiết

Hiện tại chưa có bình luận nào về tài liệu này.

Đăng nhập để gửi bình luận.

Click vào ảnh bìa để xem hình ảnh rõ hơn

QRcode