Hiển thị đơn giản Hiển thị MARC Hiển thị ISBD

Tạp chí y học dự phòng

Kiểu tài liệu: materialTypeLabelContinuing ResourceTài liệu chủ: Hiển thị tài liệu chủXuất bản: Hà Nội : Bộ Y Tế, 2012
    Đánh giá trung bình: 0.0 (0 phiếu)
Biểu ghi không có ĐKCB đính kèm

ẤN PHẨM ĐỊNH KỲ

Hiện tại có 1 kỳ ấn phẩm liên quan đến nhan đề này.

Tại thư viện: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương

Kỳ ÂPĐK từ: 01/01/2001 tới: kỳ hiện tại

Hiện có 12 kỳ ấn phẩm thư viện nhận về trong thời gian gần đây:

Kỳ ấn phẩm Thời gian Trạng thái Ghi chú
T27, Số 9-2017, Số đặc biệt 26/03/2018 Đã về
T.27, Số 7-2017 02/03/2018 Đã về 2 cuốn
Tập 27, số 10-2017- số Đặc biệt Đã về
Tập 27, số 13/2017 08/06/2018 Đã về 2
Tập 27, số 13-2017 07/05/2018 Đã về
Số 15(188)-2016 01/12/2016 Đã về 2
Số 8 - 2016 22/11/2016 Đã về 2
Số 7(180) - 2016 26/08/2016 Đã về 2
Số 6(179)-2016 23/06/2016 Đã về 2
Số 4-2016 07/06/2016 Đã về 2
Số 5(178)-2016 23/06/2016 Đã về 2
Số 1-2016 07/06/2016 Đã về 2

Hiển thị chi tiết

Hiện tại chưa có bình luận nào về tài liệu này.

Đăng nhập để gửi bình luận.

Click vào ảnh bìa để xem hình ảnh rõ hơn

QRcode